home

Kontakty

 

CENTRÁLA

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group.
Štefánikova 17
SK - 811 05 Bratislava 

IČO: 315 955 45
DIČ: 2021097089
IČ DPH: SK7020000746

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sa, vl.č. 3345/B.

Kontakt: info@kpas.sk

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Vám poskytuje svoje služby prostredníctvom siete pobočiek a obchodných miest po celom Slovensku.

Kliknutím na mapu si vyberte pobočku, ktorá je najbližšie k Vášmu bydlisku.ZOZNAM POISTNÝCH ÚČTOV KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP

Názov banky Tuzemská platba Zahraničná platba
číslo účtu IBAN BIC kód (SWIFT)
SLSP, a.s. 178195386/0900  SK28 0900 0000 0001 7819 5386 GIBASKBX
Prima banka Slovensko a.s. 1200222008/5600  SK87 5600 0000 0012 0022 2008 KOMASK2X
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1423131007/1111  SK08 1111 0000 0014 2313 1007 UNCRSKBX
Citibank, a.s. 1100970201/8130  SK46 8130 0000 0011 0097 0201  CITISKBA
Tatra banka, a.s. 2623225520/1100 SK60 1100 0000 0026 2322 5520 TATRSKBX
Poštová banka, a.s. 20055551/6500  SK56 6500 0000 0000 2005 5551  POBNSKBA

Potrebujete pomoc?

Klientský servis

Dôvera v správnych rukách
Online poistenie Bezplatná infolinka: 0000 112 222 - Pracovné dni 8:00 - 17:00 Vypočítajte si výšku poistného Centrálny dispečing: 0850 111 566 Asistenčné služby - 11 181 Hlásenie škôd - Formuláre

cardpay