Garant Index 110

Jednorázové investičné poistenie
Ide o limitovanú edíciu 1 000 kusov indexovaného investičného životného poistenia za jednorazovo platené poistné. Podmienkou je vložiť 1 000 eur do 30. 1. 2015 a produkt začne „zarábať“. Na konci poistnej doby klient získa sumu, ktorá bude predstavovať 110,5 % jeho jednorazového poistného, čím dosiahne zhodnotenie vo výške 2,02 % p.a.

Poistné plnenie pre prípad smrti v priebehu poistenia bude vo výške 105 % zaplateného poistného. V prípade, že hodnota účtu klienta v daný deň prevýši túto garantovanú sumu, klientovi vyplatíme vyššie percento.

Príklad

Poistné  1 000 €              
Hodnota na konci poistenia 1 105 €

Ak by klient požadoval svoje peniaze skôr ako po uplynutí poistnej doby, hodnotu účtu si musí odkúpiť a počítať musí aj s daňou. Odkupný poplatok je 5 % v prvých dvoch rokoch poistenej doby a 3 % v troch ďalších rokoch. Daň sa vyčísli z rozdielu medzi vyplateným plnením a zaplateným poistným. K tomuto produktu je možné dojednať nasledujúce balíky pripoistení so zľavou 15 %

Na výber máte aj 3 poistné balíčky

Balík č.1.

Riziko       Poistná suma Jednorázové poistné
Trvalé následky úrazu 1 000 € 10,71 €
Odškodné za chirurgický zákrok 500 € 150 €
Hospitalizácia 5 € 64,29 €
Spolu   225 €

Balík č.2.

Riziko       Poistná suma Jednorázové poistné
Trvalé následky úrazu 2 000 € 21,19 €
Odškodné za chirurgický zákrok 1 000 € 296,67 €
Hospitalizácia 10 € 127,14 €
Spolu   445 €

Balík č.3.

Riziko       Poistná suma Jednorázové poistné
Trvalé následky úrazu 3 000 € 32,14 €
Odškodné za chirurgický zákrok 1 500 € 450 €
Hospitalizácia 15 € 192,86 €
Spolu   675 €

Cenný papier je obchodovaný v EUR.

Leták Garant index 110 - ( pdf 216 KB)