Hospitalizácia následkom úrazu

Poistenie dennej náhrady v prípade hospitalizácie následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby.

Obsah poistenia:
  • v prípade hospitalizácie, ktorá trvá dlhšie ako 3 dni a ktorá je dôsledkom úrazu sa vypláca poistenému denná náhrada vo výške poistnej sumy
  • prvý a posledný deň hospitalizácie sa ráta za jeden
Predpoklady dojednania poistenia:
vstupný vek poisteného: Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov
konečný vek poisteného: 75 rokov
doba poistenia: Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov
Spôsob platenia poistného:

poistné je možné platiť:

  • bežne ročne minimálne: 11,50 EUR
  • jednorazovo minimálne: 63,50 EUR

Jednorazovo platené poistenie, na dobu 10 rokov a viac, je zľavnené o 45 %!