Hospitalizácia následkom úrazu

Poistenie dennej náhrady v prípade hospitalizácie následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby.

Obsah poistenia

  • v prípade hospitalizácie, ktorá trvá dlhšie ako 3 dni a ktorá je dôsledkom úrazu sa vypláca poistenému denná náhrada vo výške poistnej sumy
  • prvý a posledný deň hospitalizácie sa ráta za jeden

Predpoklady dojednania poistenia

vstupný vek poisteného:

Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov

konečný vek poisteného:

75 rokov

doba poistenia:

Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov

Spôsob platenia poistného

  • bežne ročne minimálne: 11,50 EUR
  • jednorazovo minimálne: 63,50 EUR

Jednorazovo platené poistenie, na dobu 10 rokov a viac, je zľavnené o 45 %!