Mesačná výplata

Poistenie mesačnej výplaty v prípade pracovnej neschopnosti následkom úrazu.

Obsah poistenia:

V prípade neschopnosti pracovať následkom úrazu, dlhšej ako 90 dní, bude poistenému vyplatená mesačná výplata vo výške poistnej sumy počas doby trvania pracovnej neschopnosti, prípadne invalidity.

Predpoklady dojednania poistenia:
vstupný vek poisteného: Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov
konečný vek poisteného: 75 rokov
doba poistenia: Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov
Čas nevyhnutného liečenia ako úrazové poistenie možno uzatvoriť len spolu s aspoň jedným z nasledujúcich produktov:
  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
Spôsob platenia poistného:

poistné je možné platiť:

  • bežne ročne minimálne: 11,50 EUR
  • jednorazovo minimálne: 63,50 EUR

Jednorazovo platené poistenie, na dobu 10 rokov a viac, je zľavnené o 45 %!