Mesačná výplata

Poistenie mesačnej výplaty v prípade pracovnej neschopnosti následkom úrazu.

Obsah poistenia

V prípade neschopnosti pracovať následkom úrazu, dlhšej ako 90 dní, bude poistenému vyplatená mesačná výplata vo výške poistnej sumy počas doby trvania pracovnej neschopnosti, prípadne invalidity.

Predpoklady dojednania poistenia

vstupný vek poisteného:

Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov

konečný vek poisteného:

75 rokov

doba poistenia:

Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov

Čas nevyhnutného liečenia ako úrazové poistenie možno uzatvoriť len spolu s aspoň jedným z nasledujúcich produktov:

  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením

Spôsob platenia poistného

poistné je možné platiť:

  • bežne ročne minimálne: 11,50 EUR
  • jednorazovo minimálne: 63,50 EUR

Jednorazovo platené poistenie, na dobu 10 rokov a viac, je zľavnené o 45 %!