Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie môžu uzavrieť pracovníci týchto povolaní: exekútor, notár, architekt, zubný lekár, geodet a kartograf.

Toto poistenie sa vzťahuje na prípady, v ktorých má niekto povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti zo škodu , ktorá mu vyplýva priamo zo zákona. Základ rozsahu poistenia vymedzujú príslušné zákony usmerňujúce činnosť týchto profesií a platí pre podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zoznamoch vykonávaných profesií príslušných komôr alebo zväzov. Zákon jednotlivým členom profesijných komôr ukladá uzavrieť poistnú zmluvu pri začatí vykonávania činnosti.

Komunálna poisťovňa, a. s., má uzavreté rámcové poistné zmluvy s komorami:

  • Komora geodetov a kartografov
  • Slovenská komora architektov
  • Slovenská komora zubných lekárov.

Členovia komôr môžu uzavrieť poistenie cez svoje príslušné komory. V sídle komôr alebo na pracovisku centrály Komunálnej poisťovne môžu získať podrobné informácie o možnostiach poistenia.