Smrť následkom úrazu

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby.

Obsah poistenia:

• v prípade smrti následkom úrazu bude oprávnenej osobe (oprávneným osobám) vyplatená dohodnutá poistná suma

Predpoklady dojednania poistenia:
vstupný vek poisteného: Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov
konečný vek poisteného: 75 rokov
doba poistenia: Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov
Spôsob platenia poistného:

poistné je možné platiť:

  • bežne ročne minimálne: 11,50 EUR
  • jednorazovo minimálne: 63,50 EUR

jednorazovo platené poistenie, na dobu 10 rokov a viac, je zľavnené o 45 %!