Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením

Poistenie pre prípad trvalých následkom úrazu s progresívnym plnením počas dojednanej poistnej doby.

Obsah poistenia:
  • v prípade trvalých následkov je vyplatené poistenému príslušné % z poistnej sumy, ktoré je tým väčšie, čím ťažší je úraz a rozsah trvalých následkov, maximálne 350 %
  • súčet trvalých následkov tvorí maximálne 100 %
  • trvalé následky sa zvyčajne vyhodnocujú rok po úraze alebo po ich ustálení
Predpoklady dojednania poistenia:
vstupný vek poisteného: Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov
konečný vek poisteného: 75 rokov
doba poistenia: Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov
Spôsob platenia poistného:

poistné je možné platiť:

  • bežne ročne minimálne: 11,50 EUR
  • jednorazovo minimálne: 63,50 EUR

Jednorazovo platené poistenie, na dobu 10 rokov a viac, je zľavnené o 45 %!