Trvalé následky úrazu

Poistenie pre prípad trvalých následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby.

Obsah poistenia:

• v prípade trvalých následkov úrazu bude poistenému vyplatené príslušné % z poistnej sumy
• ak sa jednotlivé následky úrazu týkajú toho istého orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako celok maximálne však do výšky 100%
• trvalé následky úrazu sa zvyčajne vyhodnocujú rok po úraze alebo po ich ustálení
Predpoklady dojednania poistenia:

vstupný vek poisteného: Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov
konečný vek poisteného: 75 rokov
doba poistenia: Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov
Spôsob platenia poistného:

poistné je možné platiť:

  • bežne ročne minimálne: 11,50 EUR
  • jednorazovo minimálne: 63,50 EUR

Jednorazovo platené poistenie, na dobu 10 rokov a viac, je zľavnené o 45 %!