Trvalé následky úrazu

Poistenie pre prípad trvalých následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby.

Obsah poistenia:

  • v prípade trvalých následkov úrazu bude poistenému vyplatené príslušné % z poistnej sumy
  • ak sa jednotlivé následky úrazu týkajú toho istého orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako celok maximálne však do výšky 100%
  • trvalé následky úrazu sa zvyčajne vyhodnocujú rok po úraze alebo po ich ustálení

Predpoklady dojednania poistenia

vstupný vek poisteného:

Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov

konečný vek poisteného:

75 rokov

doba poistenia:

Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov

Spôsob platenia poistného:

poistné je možné platiť:

  • bežne ročne minimálne: 11,50 EUR
  • jednorazovo minimálne: 63,50 EUR

Jednorazovo platené poistenie, na dobu 10 rokov a viac, je zľavnené o 45 %!