Image VIG

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA v spolupráci s európskou bankou Société Générale ponúkla v roku 2007, prostredníctvom limitovanej série tohto produktu, jedinečné podmienky zhodnocovania voľných finančných prostriedkov. Indexované investičné životné poistenie garantuje minimálny výnos počas doby poistenia, pričom jeho maximálna výška nie je obmedzená.