Family Garant

Investičné životné poistenie Family Garant spája výhody životného poistenia a sporenia formou investovania do podielových fondov. Umožňuje poistníkovi aktívne sa podieľať na zhodnocovaní kapitálu tým, že priamo rozhoduje o spôsobe investovania vložených peňazí a zároveň byť poistený. V rámci investičného životného poistenia Family Garant sa klient rozhoduje o investovaní do fondov Europe Cliquet alebo Fidelity Basket.

Investičné životné poistenie Family Garant s fondom spravovaným skupinou LCF Rothschild

Správa aktív je kľúčovou oblasťou obchodnej činnosti Asset Managementu Edmonda de Rothschilda so sídlom v Paríži. Skupina LCF Rothschild sa viac ako dvesto rokov teší veľkej úcte vo finančných kruhoch. Tým robí skupina LCF Rothschild až do dnešného dňa všetku česť menu svojho zakladateľa. Ako synonymum prvotriednosti bankových a finančných služieb spája tradíciu a inováciu a za svoje investičné úspechy už obdržala mnoho ocenení.

Základná charakteristika fondu Europe Cliquet:

Zachovanie a bezpečné zhodnotenie Vašich investícií!

 • Emitent: RSF Edmond de Rothschild
 • ISIN: FR0010083444
 • Benchmark: Dow Jones EuroStoxx 50 – výška investícií je prispôsobovaná podmienkam na finančnom trhu
 • 90 % kapitálové zaistenie (CPPI)
 • výpočet kurzov týždenne

Aktuálny stav kurzu fondu Europe Cliquet najdete na stránke
http://www.boursier.com/vals/OPCVM/graph.asp?code=FR0010083444

Investičné životné poistenie Family Garant s fondom spravovaným skupinou FIDELITY INTERNATIONAL

Investičné životné poistenie FAMILY GARANT kombinuje špecifické výhody životného poistenia a investovania do fondov. Ponúka jedinečnú možnosť zvolenia si investičnej stratégie Fidelity Basket, ktorej súčasťou sú investičné fondy:

 • Fidelity – European Fund
 • Fidelity – Global Property Fund
 • Fidelity – Pacific Fund
 • Fidelity – Latin America Fund

V rámci produktu samozrejme existuje možnosť navoliť si jedinečnú kombináciu fondov Fidelity v závislosti od osobných preferencií klienta a jeho sklonu k riziku.

FIDELITY INTERNATIONAL

Fidelity International je jednou z vedúcich svetových, ako aj viacnásobne vyznamenaných spoločností zaoberajúcich sa správou a riadením aktív, ktorá poskytuje súkromným a podnikovým investorom investičné produkty a služby. Už niekoľko rokov ponúka Fidelity International európskym investorom fondy Fidelity Funds SICAV založené v Luxemburgu. Aktivity v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Škandinávii, Írsku, Španielsku, Taliansku a ďalších krajinách Európy sa neustále rozširujú.

Tento nezadržateľný vzostupný trend a silný rast Fidelity fondov po celom svete ukazuje, že tak privátny ako aj inštituciálny investori cítia, že sú v dobrých rukách. Úspech Fidelity sa zakladá predovšetkým na jednej stratégii: Bottom-up-Stockpicking. Pri každom podniku sa individuálne hodnotia jeho šance a každý je individuálne vyberaný do Fidelity fondov. So svojím tímom viac ako 500 manažérmi fondov a analytikmi má Fidelity k dispozícii najväčší tím expertov na investovanie vo svete a je zastúpený vo všetkých dôležitých medzinárodných finančných centrách.

Viac informácií nájdete tu.

Stabilita ako stratégia


Výhody investičného životného poistenia Family Garant s fondom Fidelity Basket:
 • kombinácia úspechu - kombinácia životného poistenia, zaistenia rizika
 • optimalizácia výnosov - profesionálne manažovaným portfóliom
 • sloboda rozhodovania - o tom v akej forme a v akom čase bude disponované finančnými prostriedkami, rozhoduje sám klient
 • sloboda výberu - do Fidelity Basket je možné investovať bežne (pravidelnými platbami) aj jednorazovo v rámci produktu Family Garant
 • istota - možnosť meniť investičnú stratégiu počas trvania zmluvy
FIDELITY BASKET - zloženie investičnej stratégie

FIDELITY BASKET - zloženie investičnej stratégie

Perspektívy podľa investičného plánu

Investičný fond Fidelity European Fund, ako súčasť Fidelity Basket, ponúka investorom vynikajúce šance na výnosy a je neodmysliteľnou súčasťou každého depozitu. Rozsiahla diverzifikácia krajín, odvetví a veľkostí podnikov umožňuje investorom zostavenie vyváženého portfólia.

S fondom Fidelity Basket môžu investori navyše – s akceptovateľnou mierou rizika, cielene profitovať z globálnych perspektív rastu, ktoré poskytujú jednotlivé regióny ako Ázia - Pacifik alebo inovatívne druhy investícií ako akcie do nehnuteľností. Ďalej sú jednotlivé fondy bližšie predstavené.

Fidelity European Fund
Investičná stratégia

Fidelity – European Fund (Fidelity - Európsky fond) je tradičný akciový fond, ktorého portfólio sa skladá z dôkladne vyberaných titulov. Fondmanažérka vyberá do portfólia len akcie európskych spoločností, ktoré majú silné predpoklady vysokých výnosov a nemajú stanovené žiadne obmedzujúce predpisy, týkajúce sa jednotlivých krajín, odvetví a veľkosti spoločností. Všeobecné hospodárske trendy nehrajú pri výbere akcií rolu. Fondmanažérka investuje do spoločností, ktorých aktuálne ohodnotenia nezodpovedajú výnosom v budúcnosti, sú totiž výnosnejšie ako ich v súčasnosti ohodnocuje trh. To sa stáva vtedy, keď trh reaguje na krátkodobé trendy a dlhodobé výhliadky spoločností ignoruje. Trh nemusí tiež spozorovať, že spoločnosť prechádza zmenami, ktoré v budúcnosti vedú k dlhodobému rastu. Tieto nesprávne ohodnotenia trhu využíva fondmanažérka k úspešnému investovaniu do akcií týchto výnosných spoločností.

Viac infomrácií nájdete tu.

Fidelity Pacific Fund
Investičná stratégia

Región Ázia-Pacifik predstavuje s Japonskom druhú najväčšiu ekonomiku sveta. Spolu s Austráliou, Čínou a tzv. ázijskými „tigrami“ Južnej Ázie ide o jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich trhov 21. storočia. Fidelity Pacific Fund kombinuje pre investorov najatraktívnejšie investičné šance z tohto rozvíjajúceho sa regiónu v jednom fonde. Manažér fondu kladie pri cieľavedomom výbere jednotlivých titulov obzvlášť dôraz na fundované informácie z prvej ruky. S Fidelity Pacific Fund môžu investori využiť mimoriadny potenciál ázijsko-pacifického hospodárskeho priestoru na svoj úspech pri investovaní.

Viac informácií sa dozviete tu.

FIDELITY GLOBAL PROPERTY FUND
Investičná stratégia

Fidelity Global Property Fund investuje celosvetovo do akcií podnikov, ktoré sú priamo alebo nepriamo činné v rôznych segmentoch realitnej oblasti. Investori participujú s Fidelity Global Property Fund na pozitívnom vývoji celosvetových realitných trhov v spojení s atraktívnymi výnosmi. Fond ponúka okrem toho diverzifikáciu k tradičným druhom investícií v depozite, ako aj v rámci investičnej triedy Nehnuteľnosti podľa regiónov a spôsobu využitia. Fidelity Global Property Fund je takto ideálnou investíciou na doplnenie už široko diverzifikovaného depozitu a spája všetky šance celosvetových realitných trhov v jednom fonde.

Viac informácií nájdete tu.

Fidelity Latin America Fund
Investičná stratégia

S Fidelity Latin America Fund môžu investori profitovať z dynamiky latinsko-amerických akciových trhov. Tituly sa vyberajú podľa „Bottom-up“ – prístupu. Pri hľadaní najlepších investičných zámerov regiónu podporuje vlastný špeciálny tím Fidelity manažment fondu základnými rešeršami akcií, kvantitatívnymi analýzami ako aj informáciami k makroekonomickým a politickým faktorom. Fond sa hodí ako prídavok pre investorov, ktorí chcú využiť šance Latinskej Ameriky na výnos a sú ochotní podstúpiť adekvátne vyššie riziko.

Bližšie informácie o fondoch Fidelity nájdete tu: