Investičný Grand

Jedná sa o indexové investičné životné poistenie, ktoré je naviazané na podkladové aktívum vo forme štruktúrovaného dlhopisu. Obidva investičné produkty vyvinula Komunálna poisťovňa v spolupráci s renomovanou európskou finančnou skupinou Erste.

Výnos produktu závisí od vývoja dvoch indexov:

1. Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index
2. S&P GSCI Energy ER

Emitent – Erste Bank AG, garantuje ku dňu splatnosti podkladového aktíva zhodnotenie minimálne o 51 % voči nominálnej hodnote podkladového aktíva (zo dňa 1.12.2008). Maximálna cena dlhopisu pri splatnosti je dvojnásobok jeho nominálnej hodnoty. V deň splatnosti sa berie do úvahy priemerný vývoj, čím sa eliminujú krátkodobé negatívne výkyvy.

Partner Erste Bank Group

Erste Bank Group s viac ako 52 500 zamestnancami poskytuje svoje služby viac ako 16 miliónom klientov vo viac ako 2 800 pobočkách v ôsmich krajinách, čím sa radí k popredným poskytovateľom finančných služieb v krajinách strednej a východnej Európy. Na Slovensku pôsobí skupina prostredníctvom Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností.