Čísla účtov

Čísla účtov

Názov banky IBAN účet SWIFT/BIC kód
SLSP, a.s. SK28 0900 0000 0001 7819 5386 GIBASKBX
Prima banka Slovensko a.s. SK87 5600 0000 0012 0022 2008 KOMASK2X
Tatra banka, a.s. SK60 1100 0000 0026 2322 5520 TATRSKBX