Garant Index 110

Jednorázové investičné poistenie

Ide o limitovanú edíciu 1 000 kusov indexovaného investičného životného poistenia za jednorazovo platené poistné. Podmienkou je vložiť 1 000 eur do 30. 1. 2015 a produkt začne „zarábať“. Na konci poistnej doby klient získa sumu, ktorá bude predstavovať 110,5 % jeho jednorazového poistného, čím dosiahne zhodnotenie vo výške 2,02 % p.a.

Poistné plnenie pre prípad smrti v priebehu poistenia bude vo výške 105 % zaplateného poistného. V prípade, že hodnota účtu klienta v daný deň prevýši túto garantovanú sumu, klientovi vyplatíme vyššie percento.

Príklad

Poistné

1 000 €

Hodnota na konci poistenia

1 105 €

Ak by klient požadoval svoje peniaze skôr ako po uplynutí poistnej doby, hodnotu účtu si musí odkúpiť a počítať musí aj s daňou. Odkupný poplatok je 5 % v prvých dvoch rokoch poistenej doby a 3 % v troch ďalších rokoch. Daň sa vyčísli z rozdielu medzi vyplateným plnením a zaplateným poistným. K tomuto produktu je možné dojednať nasledujúce balíky pripoistení so zľavou 15 %

Na výber máte aj 3 poistné balíčky

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Jednorázové poistné

Trvalé následky úrazu

1 000 €

10,71 €

Odškodné za chirurgický zákrok

500 €

150 €

Hospitalizácia

5 €

64,29 €

Spolu

225 €


Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Jednorázové poistné

Trvalé následky úrazu

2 000 €

21,19 €

Odškodné za chirurgický zákrok

1 000 €

296,67 €

Hospitalizácia

10 €

127,14 €

Spolu

445 €


Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Jednorázové poistné

Trvalé následky úrazu

3 000 €

32,14 €

Odškodné za chirurgický zákrok

1 500 €

450 €

Hospitalizácia

15 €

192,86 €

Spolu

675 €

Cenný papier je obchodovaný v EUR.

Leták Garant index 110 - ( pdf 216 KB)