Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

KOMUNÁLNA poisťovňa v rámci svojich CSR aktivít podporuje od roku 2013 program Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a ZMOS. Cieľom programu je budovanie takých komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite. Každoročne sa v rámci programu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom realizuje vzdelávanie odborníkov v samosprávach – predstaviteľov a pracovníkov samospráv, mimovládnych organizácií, učiteľov, vychovávateľov, pracovníkov centier voľného času a pod. – v problematike nových potrieb detí a mladých ľudí. Súčasťou programu je zapojenie detí a mladých ľudí do tvorby verejných politík, ktoré sa ich týkajú.