Poistenie občanov - ProDomo

Bývaniu už žiadna hrozba nehrozí

Poistenie nehnutelnosti a domu aj v zaplavovej oblasti

Produkt Prodomo vychádza z nášho internetového prieskumu, v ktorom samotní klienti prezentovali svoje požiadavky ako by mala podľa nich vyzerať ideálna poistka na nehnuteľnosť a domácnosť.

Konkurenčné výhody

 • Poistíme aj nehnuteľnosti, ktorým ostatné poisťovne dali STOPKU. 

Hradíme totiž škody po povodni aj v rizikových oblastiach s častým výskytom záplav. Niektoré domy takmer pravidelne čelia riziku veľkej vody, keďže sa nachádzajú v blízkosti riek, ktorých hladina v dôsledku častejších zrážok, či topenia snehu stúpa a hrozí jej vyliatie. Ostatné poisťovne tieto nehnuteľnosti automaticky zamietnu poistiť, pričom im týmto postojom nielen odopreli možnosť chrániť majetok pred povodňou, ale zároveň odignorovali potrebu kryť ostatné rizika ako sú oheň, vietor, vandalizmus, krádež.... a iné. Naša poisťovňa však zaujala priaznivejšiu pozíciu a škody po povodni hradíme do stanoveného limitu, no ďalšie možné riziká kryjeme v plnom rozsahu. 

 • Poistenie hlavnej budovy zahŕňa aj vedľajšie stavby ZDARMA.

Škody vzniknuté na vedľajších a ostatných stavbách (garáž, kôlňa, chodníky, plot...) sú automaticky kryté do stanoveného limitu ak si klient u nás poistí hlavnú budovu. V prípade záujmu umožňujeme dopoistenie krytia týchto stavieb na plnú sumu. 

 • Hradíme škody na všetkých elektromotoroch, skle a zo zodpovednosti.

Chránime všetky elektromotory, sklo a škody zo zodpovednosti na adrese rizika. To znamená, ak klient má uzatvorené napríklad iba poistenie domácnosti (bez nehnuteľnosti), škodu na elektromotoroch, skle a zo zodpovednosti hradíme aj na veciach spadajúcich pod nehnuteľnosť hoci si toto poistenie klient nedojednal (napríklad prasknutie skla na okne nehnuteľnosti). Žiadne pripoistenie už nie je nutné, pretože ponúkame komplexnú ochranu.

Služby navyše len u nás:

1. Asistenčné služby (upratovanie, opravár, núdzové bývanie)
Zorganizujeme Asistenčné služby zadarmo. Vďaka nim pomôžeme pri odstraňovaní škôd v prípade nepredvídateľných udalostí. Prostredníctvom Global Assistance Slovakia, nášho zmluvného partnera v poskytovaní asistenčných služieb, pomôžeme pri technickej havárii, pri zablokovaní dverí či neobývateľnosti bytu/domu. Dohodneme návštevu odborníkov ako je inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár či pokrývač. Zorganizujeme dopravu spojenú s opravou poškodeného skla, ale aj odstránenie a odvoz zvyškov a škôd v prípade nepredvídateľných udalostí. 

Technická havária

 • pomoc odborníka pre stav núdze (inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pokrývač)
 • upratovacie práce po poistnej udalosti *
 • odstránenie a odvoz zvyškov z domácnosti po poistnej udalosti *
 • odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti *
 • vyčistenie a vysušenie domácnosti po poistnej udalosti *
 • vyčistenie a vysušenie nehnuteľnosti po poistnej udalosti *
 • náklady na skladovanie poistených vecí po poistnej udalosti *
 • doprava spojená s opravou pripoisteného skla v % z poistnej sumy

ZABLOKOVANIE DVERÍ

 • zámočník, odblokovanie dverí pre stav núdze

NEOBÝVATEĽNOSŤ BYTU

 • núdzové ubytovanie, ochrana domácnosti, sťahovacie služby
 • preprava dieťaťa k určenej osobe v prípade núdze

* službu organizujeme

2. Flexibilné balíky
Klient má možnosť vybrať si z 3 balíkov poistenia nehnuteľnosti alebo z 2 balíkov poistenia domácnosti, pričom každý jeden si môže individuálne doupravovať podľa jeho požiadaviek. Ak mu vyhovuje balík Optimum, no krytie by chcel na vyššiu sumu, alebo priradiť riziko navyše, náš produkt mu to umožňuje.
3. Vyššie limity krytia
Ak klientovi stanovená poistná suma poisťovňou nevyhovuje, môže si dohodnúť vyššie limity krytia, a to konkrétne v týchto rizikách - atmosférické zrážky, nepriamy úder blesku, krádež, lúpež, vandalizmus, sprejerstvo, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov, lom skla
4. Záruka 4 roky
Umožňujeme predĺžiť si záruku elektrospotrebičov na 48 mesiacov.

5. Chránime prechodné bydlisko
Pripoistením si klient môže zabezpečiť úhradu škôd, ktoré vznikli na adrese prechodného bydliska (internát, ubytovňa, podnájom).

Špeciálne pripoistenia

 • krytie zodpovednosti za škodu sme rozšírili na celé územie Európy
 • pripoistenie pomníkov a hrobovej architektúry
 • možnosť poistiť vedľajšie budovy a ostatné stavby na samostatnú poistnú sumu
 • za pár eur si klient môže pripoistiť automatickú práčku, sušičku bielizne a umývačku riadu na množstvo ďalších rizík nad rámec dojednaného balíka (napr. porucha programátora).

Poistenie nehnuteľnosti

Predmetom poistenia sú budovy a stavby na bývanie, domy vo výstavbe, rekreačné chalupy a rekreačné chaty, garáž, plot, záhradný domček, stavebný materiál, bazén...
Spolu s poistenou nehnuteľnosťou sú kryté:

 • stavebné súčasti: všetko čo podľa povahy patrí k budove a nemôže byť oddelené, napr.: okná, priečky, dvere, obklady, sanita, elektroinštalácia, plynové i vodovodné rozvody, zabudovaná klimatizácia, vzduchotechnika, podlahy, tapety, maľby stien, omietky...
 • príslušenstvo budov: sú veci, určené na trvalé užívanie s budovou, sú vlastníctvom majiteľa nehnuteľnosti, napr.: drevené obklady stien, antény, elektronická zabezpečovacia signalizácia, kamerový systém, elektronická protipožiarna signalizácia, kotol, prietokový ohrievač, slnečné kolektory na budove, antény, sporák, vstavaný nábytok, kuchynská linka, spotrebiče zabudované do kuchynskej linky...

Balíky poistenia nehnuteľnosti

Poistné riziko

ŽIVEL

OPTIMUM

EXCELENT

združený živel

Áno

Áno

Áno

atmosférické zrážky

Áno

Áno

Áno

nepriamy úder blesku

Nie

Áno

Áno

krádež

Nie

Áno

Áno

lúpež

Nie

Áno

Áno

vandalizmus

Nie

Áno

Áno

poistenie vedľajších budov a stavieb

Nie

Áno

Áno

stavebný materiál

Nie

Áno

Áno

stavebné mechanizmy a stav. náradie

Nie

Áno

Áno

sprejerstvo

Nie

Nie

Áno

búrlivý vietor

Nie

Nie

Áno

spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia

Nie

Nie

Áno

asistenčné služby

Nie

Nie

Áno

(za stanovených podmienok)

zodpovednosť za škodu

Nie

Áno

Áno

skrat elektromotorov

Nie

Nie

Áno

lom skla

Nie

Áno

Áno

 

ÁNO - Balík zahŕňa dané poistenie
NIE - Balík nezahŕňa dané poistenie

Poistenie domácnosti

Domácnosť je súhrn vecí a zariadení, ktoré nie sú pevne spojené s nehnuteľnosťou. Teda nábytok, koberce, obrazy, odevy, obuv, knihy, riad, hrnce, poháre, veci umeleckej, historickej, zberateľskej hodnoty, stroje, športové potreby, zásoby paliva, autosúčiastky, materiál na údržbu domácnosti (farby, laky), stavebné súčasti domácnosti (maľovky, tapety, parkety, obklady), sklo..., ale aj elektrospotrebiče - práčka, umývačka riadu, sušička bielizne...
Poistenie nehnuteľnosti bez domácnosti a naopak nie je úplné a vystavujete sa tak riziku, že v prípade škody budete opravy hradiť z vlastných prostriedkov.
PRÍKLAD:
Požiar v obývačke spôsobí škodu na stenách, podlahe a obhorené zostanú aj konferenčný stolík, vitrína a televízor. Z poistenia nehnuteľnosti vám poisťovňa vyplatí odškodné za škody na stenách a podlahe a z poistenia domácnosti získate kompenzáciu za konferenčný stolík, vitrínu a televízor.

Balíky poistenia nehnuteľnosti

Poistné riziko

OPTIMUM

EXCELENT

združený živel

Áno

Áno

atmosférické zrážky

Áno

Áno

krádež

Áno

Áno

lúpež

Áno

Áno

vandalizmus

Áno

Áno

zodpovednosť za škodu

Áno

Áno

skrat elektromotorov

Áno

Áno

nepriamy úder blesku

Nie

Áno

lom skla

Nie

Áno

sprejerstvo

Nie

Áno

búrlivý vietor

Nie

Áno

spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia

Nie

Áno

predĺžená záruka vybraných domácich elektrospot.

Nie

Áno

prechodné bývanie

Nie

Áno

asistenčné služby

Nie

Áno


Leták Prodomo( pdf 396 kb)