Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone štátnej služby

Poistenie môže uzavrieť štátny zamestnanec v štátno-zamestnaneckom pomere, ktorý je povinný nahradiť škodu služobnému úradu, ak zodpovednosť vznikla výhradne pri výkone štátnej služby.

Poistnú sumu si stanoví klient - doporučuje sa minimálne na trojnásobok jeho funkčného platu.

Príklad

Pracovník Krajského úradu
Poistná suma 3 319,39 EUR 
Ročné poistné 53,11 EUR