Smiling Kids

S miling kids

V úspešných veciach treba pokračovať..........

KOMUNÁLNA poisťovňa odštartovala v máji v roku 2007 v spolupráci so Združením miest a obcí a Policajným zborom Slovenskej republiky 1. ročník projektu s názvom „Bezpečná komunita“.

Cieľom projektu bolo naučiť 5 a 6 ročné deti, ako sa bezpečne pohybovať na ceste do škôlky, či školy a naspäť domov, ale aj podporiť ich pocit zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Vyhodnotenie 1. ročníka projektu „ Bezpečná komunita“ a vyhlásenie víťazov v kategórií Materská škôlka a Základná škola 1. ročník, prebehlo dňa 13.mája 2008 pri príležitosti vyhlásenia víťazov projektu Združenia miest a obcí Slovenska „ Oscar bez barier“. Záznam s tohto galavečera bol odvysielaný dňa 24.5.2008 na STV 2 o 20:55 h. Víťazná Materská a Základná škola získala detské dopravné ihrisko v hodnote 300.000.- Sk. Bližšie informácie o projekte „ Bezpečná komunita“, získate na webovej stránke www.bezpecnakomunita.com.

V roku 2008 sme v projekte urobili pár zmien. Projekt sa premenoval na Smiling Kids, rovnako, ako ďalšie projekty skupiny Vienna Insurance Group určené pre deti. Priblížili sme sa aj inej vekovej skupine detí a zapojili sme všetky ročníky základných škôl.

Pálčivým problémom sú úrazy detí, preto sme sa zamerali na ich prevenciu. Aby sme však mohli čo najlepšie identifikovať kritické body, kde a prečo najviac dochádza k úrazom žiakov základných škôl, pripravili sme anketu...

Všetky prihlásené základné školy mohli pokračovať v interaktívnej výchovnej - 2. fáze projektu. Za pomoci dodaných metodických príručiek určených pre najrizikovejší ročník pedagógovia rozšírili vzdelávací proces o úrazovú prevenciu...