Máme 25 rokov - odmeňujeme verných klientov

ZĽAVA 25 % NA ÚRAZOVÉ POISTENIE

Finančná istota na dosah

Chvíľková nepozornosť a úraz je na svete. Najčastejšie vám jeho následky znepríjemnia život len na krátky čas. Vylúčená však nie je ani dlhodobá liečba či dokonca doživotné peripetie. Predvídavosť je tak namieste. Poistením síce úrazom nepredídete, ale môžete zabrániť nečakaným zvýšeným finančným výdavkom či získať odškodnenie za bolesť alebo následky úrazu.

Výhody úrazového poistenia

 • Zľava na poistnom počas celej doby poistenia
 • Ochrana kdekoľvek na svete 24 hodín, 7 dní v týždni
 • Finančná kompenzácia v prípade úrazu
 • Poistenie seba, partnera a detí
 • Ľubovoľná doba poistenia až do veku 75 rokov poisteného
 • Poistenie sa vzťahuje aj na úrazy spôsobené pri športe

Ponuka krytia rizík

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Mesačná výplata v prípade neschopnosti pracovať následkom úrazu

Bližšie informácie získate na ktoromkoľvek obchodnom mieste. Ich zoznam nájdete TU.

Ponuka na zľavu platí do 10. 10. 2018!

vybaviť online