Orgány spoločnosti

Predstavenstvo


Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mag. iur, Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa

JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - členka predstavenstva

Mgr. Blanka Hatalová - členka predstavenstva

Ing. Slávka Miklošová - členka predstavenstva

Dozorná rada
Dr. Günter Geyer predseda
Dr. Judit Havasi podpredsedníčka
Dr. Peter Thirring člen
Ing. Martin Diviš, MBA člen
Mag. Erwin Hammerbacher člen
Mag. Christian Brandstetter člen
Kurt Ebner člen
Ing. Milan Muška člen
Ing. Jana Bibová člen
Ing. Roman Remeň člen
Tanasis Charizopulos člen