Orgány spoločnosti

Predstavenstvo


Ing. Vladimír Bakeš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mag. iur, Patrick Skyba
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa


JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
členka predstavenstva

Mgr. Blanka Hatalová
členka predstavenstva

Ing. Slávka Miklošová
členka predstavenstva

Dozorná rada

Dr. Günter Geyer predseda
Dr. Judit Havasi podpredsedníčka
Dr. Peter Thirring člen
Ing. Martin Diviš, MBA člen
Mag. Erwin Hammerbacher člen
Mag. Christian Brandstetter člen
Kurt Ebner člen
Ing. Milan Muška člen
Ing. Jana Bibová člen
Ing. Roman Remeň člen
Tanasis Charizopulos člen