Profil spoločnosti

Pre všetko, na čom záleží

Tak znie slogan našej spoločnosti. Tak, ako každý človek, aj KOMUNÁLNA poisťovňa má pevne stanovené priority, pričom na ich piedestáli stojí vždy KLIENT. Pretože nám záleží v prvom rade na jeho zdraví, bezpečí, majetku, deťoch, práci, firme, ale aj na jeho finančnom zázemí, či už v produktívnom veku alebo v starobe. Už 20 rokov poskytujeme stabilitu, istotu a dôveru. Prečo? Lebo nám záleží na VÁS.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19. októbra 1993 a svoju činnosť oficiálne zahájila 1. januára 1994. Jej poslaním je poskytovať klientom produkty a služby v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a tiež v oblasti poistenia priemyselných rizík. V pomerne rýchlom čase si vybudovala silné putá na komunálnu klientelu, ktorá dodnes tvorí jeden zo základných kameňov podnikania.

K výraznej zmene v spoločnosti došlo po akvizícii v roku 2001, kedy sa poisťovňa stala súčasťou silnej medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Začlenenie do tejto finančnej skupiny sa v KOMUNÁLNEJ poisťovni odzrkadlilo na náraste a intenzite obchodných aktivít a celkovom smerovaní spoločnosti v ostatných rokoch.

Svoje služby poskytujeme prostredníctvom rozvinutej obchodnej siete rozdelenej na 7 riaditeľstiev a 67 obchodných miest so sídlami vo všetkých regiónoch Slovenska. Zamestnávame viac ako 400 interných zamestnancov a spolupracujeme s viac ako 800 sprostredkovateľmi poistenia.

Zaistením znásobuje poisťovňa bezpečnosť a finančnú istotu svojich klientov. Zaistný program je založený na kombinácii zaistných zmlúv s externými zaisťovateľmi a zaistných zmlúv v rámci internej spolupráce s VIG Re zaisťovňou. Taktiež spolupracujeme s renomovanými európskymi zaisťovňami s vysokým ratingom, ako sú SCOR Paris, MÜNICH Re, SWISS Re, Hannover Re a pod., ktorých finančná sila a rating dáva dostatočnú garanciu plnenia si záväzkov.

Viaceré skúsenosti a ohlasy potvrdili, že KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je nielen aktívna a pružná pri vykonávaní svojej činnosti, ale je aj seriózna a ústretová s individuálnym prístupom ku klientovým potrebám. Zvyšovanie predpísaného poistného, dynamický medziročný nárast, zväčšujúci sa obchodný podiel na trhu deklarujú, že KOMUNÁLNA poisťovňa je odborník, v ktorého majú občania dôveru.

Prečo by si mal klient vybrať práve KOMUNÁLNU poisťovňu ?

  • 20-ročná tradícia na slovenskom poistnom trhu, poznáme potreby našich klientov
  • finančná stabilita - sme člen európskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.
  • know-how jednej z najúspešnejších rakúskych poisťovní a naša znalosť slovenského trhu
  • univerzálnosť a flexibilita – v našom portfóliu nájdete mnohé produkty životného aj neživotného poistenia, ktoré vieme „ušiť na mieru“ presne podľa individuálnych potrieb a finančných možností klienta
  • zastúpenia po celom Slovensku, blízkosť ku klientovi
  • kvalitné zaistenie v zahraničí

Profil spoločnosti

Obchodné meno KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Rok vzniku 1994
Právna forma akciová spoločnosť
IČO 31 595 545
DIČ 2021097089
IČ DPH SK7020000746
GIIN EM4SY0.00025.ME.703