Klientsky portál e-KOMfort

Všetko o vašom poistení 24 hodín denne

  • prehľad o svojich aktuálnych aj ukončených poistkách
  • prehľad o platbách poistného
  • možnosť priamej úhrady poistného (platobnou kartou, QR kódom alebo cez internetbanking)
  • možnosť uzatvoriť poistenie online
  • hlásenie škôd online
  • sledovanie poistnej udalosti s možnosťou elektronicky doložiť dokumenty
  • online zadanie žiadosti k zmene, zrušeniu zmluvy a podanie výpovede

Jednoducho. Rýchlo. Komfortne.

Ako sa registrovať do e-KOMfort?

K registrácii do klientskeho portálu e-KOMfort potrebujete číslo aktívnej poistnej zmluvy a svoje rodné číslo. Po overení e-mailovej adresy a vášho mobilného telefónneho čísla sa vám na obrazovke zobrazí ponuka súhlasov na potvrdenie. Ak máte záujem dostávať informácie o vašich poistných zmluvách elektronicky (prostredníctvom e-mailu alebo SMS), nezabudnite udeliť súhlas s elektronickou komunikáciou. V poslednom kroku registrácie zadáte heslo, ktoré budete používať pri prihlasovaní do klientskeho portálu.

Kde nájdem číslo poistnej zmluvy?

Na svojej poistnej zmluve, prednej strane avíza, ako variabilný symbol pri platbe cez internet banking alebo medzinárodnej poisťovacej, tzv. zelenej karte (v prípade PZP).

Je e-KOMfort dostupný aj pre podnikateľov?

Áno, klientsky portál e-KOMfort je dostupný aj pre podnikajúce fyzické a právnické osoby. Na vytvorenie prístupu potrebujeme predložiť aktuálny výpis z Obchodného alebo Živnostenského registra. Zároveň musí prebehnúť identifikácia osoby konajúcej v mene klienta. S registráciou do e-KOMfort vám radi pomôžeme v našich pobočkách.

Podmienky používania webovej aplikácie klientsky portál e-KOMfort a mobilnej aplikácie KOMUNÁLNA poisťovňa od 15.04.2023

Podmienky používania aplikácie klientsky portál e-KOMfort od 01.01.2023

Podmienky používania aplikácie klientsky portál e-KOMfort od 01.10.2018

Sledujte nás na sociálnych sieťach