Elektronická komunikácia

Aktivujte si súhlas s elektronickou komunikáciou

Vážime si prírodu aj Váš čas. Ostaňte s nami v spojení elektronicky a prejdite na elektronickú komunikáciu.

Prečo si zriadiť elektronickú komunikáciu?

  • bezkontaktná komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo SMS
  • informácie o poistných udalostiach a poistných zmluvách v elektronickej podobe
  • osobné údaje týkajúce sa poistníka zasielané zabezpečenou formou
  • avízo na úhradu poistného zasielané do e-mailu a možnosť okamžitej platby cez QR kód, platobnou kartou alebo bankovým prevodom
  • jednoduchá aktivácia v priebehu niekoľkých minút

Súhlas s elektronickou komunikáciou si môžete aktivovať prostredníctvom nášho formuláru,
cez klientsky portál e-KOMfort alebo v našich pobočkách.

Poistník berie na vedomie, že súhlas s elektronickou formou komunikácie medzi ním a poisťovňou nie je povinný udeliť a v prípade jeho udelenia ho môže kedykoľvek odvolať. Súhlas môže poistník odvolať:

  • osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste poisťovne,
  • písomne zaslaním na adresu poisťovne: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava,
  • elektronicky prostredníctvom klientskeho portálu e-KOMfort,
  • cez webový formulár na odvolanie súhlasu s elektronickou komunikáciou.

Sledujte nás na sociálnych sieťach