Elektronická komunikácia

Aktivujte si súhlas s elektronickou komunikáciou.

Formulár na udelenie súhlasu s elektronickou komunikáciou

Poistník berie na vedomie, že súhlas s elektronickou formou komunikácie medzi ním a poisťovňou nie je povinný udeliť a v prípade jeho udelenia ho môže kedykoľvek odvolať. Súhlas môže poistník odvolať:

Sledujte nás na sociálnych sieťach