Elektronická komunikácia

Vážime si prírodu aj váš čas

Ostaňte s nami v spojení elektronicky a prejdite na elektronickú komunikáciu. Všetky informácie ohľadom vašich poistných zmlúv (potvrdenie o poistení, predpis na úhradu poistného, oznámenie o likvidácii škodovej udalosti a pod.) vám budeme posielať v zaheslovanom dokumente prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Výnimku tvorí korešpondencia, ktorej zaslanie je v zmysle platných právnych predpisov potrebné vykonať poštovým doručovateľom.

Chcem aktivovať elektronickú komunikáciu

5 dôvodov pre elektronickú komunikáciu

  • bezkontaktná komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo SMS
  • informácie o poistných udalostiach a poistných zmluvách v elektronickej podobe
  • osobné údaje týkajúce sa poistníka zasielané zabezpečenou formou
  • avízo na úhradu poistného zasielané do e-mailu a možnosť okamžitej platby cez QR kód, platobnou kartou alebo bankovým prevodom
  • jednoduchá aktivácia v priebehu niekoľkých minút

Súhlas s elektronickou komunikáciou si môžete aktivovať v našom klientskom portáli e-KOMfort alebo v našich pobočkách.

Udelený súhlas môže poistník kedykoľvek odvolať:

  • osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste poisťovne
  • písomne zaslaním na adresu poisťovne: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
  • elektronicky prostredníctvom klientskeho portálu e-KOMfort
  • cez webový formulár na odvolanie súhlasu s elektronickou komunikáciou

Sledujte nás na sociálnych sieťach