Elektronická komunikácia

Aktivujte si súhlas s elektronickou komunikáciou

Ostaňte s nami v spojení elektronicky a prejdite na elektronickú komunikáciu. Všetky informácie o Vašich poistných zmluvách a Vašom poistení Vám pošleme prostredníctvom SMS alebo e-mailu.

Súhlas s elektronickou komunikáciou si môžete aktivovať prostredníctvom nášho formuláru.

Poistník berie na vedomie, že súhlas s elektronickou formou komunikácie medzi ním a poisťovňou nie je povinný udeliť a v prípade jeho udelenia ho môže kedykoľvek odvolať. Súhlas môže poistník odvolať:

  • osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste poisťovne,
  • písomne zaslaním na adresu poisťovne: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava,
  • elektronicky prostredníctvom klientskeho portálu e-KOMfort,
  • cez webový formulár na odvolanie súhlasu s elektronickou komunikáciou.

Sledujte nás na sociálnych sieťach