Osobný poistný účet MAX

Prihlásenie do osobného poistného účtu MAX

Osobny poistny ucet MAX - jednoduchy, prehľadny, od Komunalnej poistovne

 • Nadštandardné garantované zhodnotenie vložených peňazí – aktuálnej hodnoty poistenia (zmena úrovne zhodnotenia max. 1 x mesačne )
 • Odklad dane z výnosu
 • V tomto poistení, ktoré sa dojednáva bez zisťovania zdravotného stavu,  je automaticky zahrnuté poistenie úmrtia z akejkoľvek príčiny na poistnú sumu 665,00 eur (do 55 rokov, po dovŕšení 55.roku poistenie na smrť následkom úrazu)
 • Pravidelné informácie výpismi z účtu
 • Možnosť uhrádzať bežné poistné na iných poistných zmluvách trvalým príkazom z OPÚ MAX, čím sa podstatne zjednoduší platenie poistných zmúv
 • Možnosť bezplatne zadať jeden „trvalý príkaz“ na pravidelný prevod zadaného objemu finančných prostriedkov z vášho OPÚ MAX na váš kontaktný účet
 • Peniaze z osobného poistného účtu OPÚ MAX môžu byť poukazované na ľubovoľný bankový účet v SR zvolený klientom

Zhodnotenie finančného vkladu

 • Aktuálna úroková sadzba 0,90 % p.a. (viď dokument "Úrokové sadzby a bonifikácia" a "Získavanie benefitov")
 • Mesačné vyhodnocovanie úrokovej sadzby a benefitov

Vhodný ako doplnok k ostatným poisteniam

 • Keď si u nás uzavriete životné poistenie alebo úrazové poistenie a súčasne zmluvu o osobnom poistnom účte, môžete z neho uhrádzať bežné poistné trvalým príkazom, čím sa podstatne zjednoduší platenie poistného

Predpoklady založenia osobného poistného účtu

 • vstupný vek 0 - 90 rokov
 • poistná doba  max.do 95 rokov
 • minimálny vklad 16,60 eur
 • minimálny zostatok  po čiastočnom výbere 16,60 eur

Pripoistenia

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Hospitalizácia
 • Čas nevyhnutného liečenia následkom úrazu
 • Mesačná výplata v prípade neschopnosti pracovať následkom úrazu
 • Kritické choroby

Doplňujúce dokumenty

Základné úrokové sadzby pre produkt OPU max, OPU lux so Zmluvnými dojednaniami, platnými od 1.4. 2009, zostávajú oproti predchádzajúcemu obdobiu (1.8.- 31.8. 2009) nezmenené.