Osobný poistný účet MAX

Prihlásenie do osobného poistného účtu MAX

Osobny poistny ucet MAX - jednoduchy, prehľadny, od Komunalnej poistovne

 • Nadštandardné garantované zhodnotenie vložených peňazí – aktuálnej hodnoty poistenia (zmena úrovne zhodnotenia max. 1 x mesačne )
 • Odklad dane z výnosu
 • V tomto poistení, ktoré sa dojednáva bez zisťovania zdravotného stavu,* je automaticky zahrnuté poistenie úmrtia z akejkoľvek príčiny na poistnú sumu 665,00 EUR.
 • Čiastočné odkúpenie poistenia v termíne nad 6 dní bez poplatku
 • Pravidelné informácie výpismi z účtu
 • Možnosť uhrádzať bežné poistné na iných poistných zmluvách trvalým príkazom z OPÚ MAX, čím sa podstatne zjednoduší platenie poistných zmúv
 • Možnosť bezplatne zadať jeden „trvalý príkaz“ na pravidelný prevod zadaného objemu finančných prostriedkov z vášho OPÚ MAX na váš kontaktný účet
 • Peniaze z osobného poistného účtu OPÚ MAX môžu byť poukazované na ľubovoľný bankový účet v SR zvolený klientom
 • Možnosť prezerať stav účtu a disponovať peniazmi cez internet
 • Možnosť disponovať peniazmi telefonicky

* do 55 rokov, po dovŕšení 55. roku poistenie na smrť následkom úrazu

Zhodnotenie finančného vkladu

 • aktuálna úroková sadzba 0,90 % p.a. - viď dokument "Úrokové sadzby a bonifikácia"
 • aktualizácia mesačne

Vhodný ako doplnok k ostatným poisteniam

 • keď si u nás uzavriete životné poistenie alebo úrazové poistenie a súčasne zmluvu o osobnom poistnom účte, môžete z neho uhrádzať bežné poistné trvalým príkazom, čím sa podstatne zjednoduší platenie poistného

Predpoklady založenia osobného poistného účtu

 • vstupný vek 18 - 90 rokov
 • poistná doba do 95 rokov
 • minimálny vklad 16,50
 • minimálny zostatok 16,50

Možné pripoistenia

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • hospitalizácia následkom úrazu
 • hospitalizácia následkom úrazu alebo choroby
 • čas nevyhnutného liečenia následkom úrazu
 • mesačná výplata v prípade neschopnosti pracovať následkom úrazu
 • pripoistenie pre prípad ochorenia na kritickú chorobu

Doplňujúce dokumenty

Základné úrokové sadzby pre produkt OPU max, OPU lux so Zmluvnými dojednaniami, platnými od 1.4. 2009, zostávajú oproti predchádzajúcemu obdobiu (1.8.- 31.8. 2009) nezmenené.