Informácie o fondoch

Informácie o udržateľnosti v sektore finančných služieb


VIG profit 150

ISIN pre tranžu 02.05.2013 o 00.00 hod. je AT0000A10B32.
ISIN pre tranžu 04.09.2013 o 00.00 hod. je AT0000A11EA4.
ISIN pre tranžu 27.12.2013 o 00.00 hod. je AT0000A14J63.

VIG profit 142

ISIN pre tranžu 02.05.2014 o 00.00 hod. je AT0000A17CQ1.
ISIN pre tranžu 02.09.2014 o 00.00 hod. je AT0000A19HS2.
ISIN pre tranžu 23.12.2014 o 00.00 hod. je AT0000A1BD32.

VIG profit 130

ISIN pre tranžu 02.06.2015 o 00.00 hod., 26.06.2015 o 00.00 hod. a 16.09.2015 o 00.00 hod. je AT0000A1FGQ0.
ISIN pre tranžu 02.12.2015 o 00.00 hod. a 29.12.2015 o 00.00 hod. je AT0000A1HQ49.

VIG profit 127

ISIN pre tranžu 29.06.2016 o 00.00 hod. a 29.09.2016 o 00.00 hod. je AT0000A1LLD6.

NovaGarant 2021

ISIN pre tranžu 27.09.2017 o 00.00 hod. je SK4120011933.

ProfiGarant 2021

ISIN pre tranžu 09.06.2017 o 00.00 hod. je SK4120012162.

Invest 2027

ISIN pre tranžu 14.12.2017 o 00.00 hod., 14.03.2018 o 00.00 hod., 14.09.2018 o 00.00 hod., 14.12.2018 o 00.00 hod. a 28.12.2018 o 00.00 hod je SK4120013244.

Global Invest 2023

ISIN pre tranžu 26.06.2019 o 00.00 hod. a 26.08.2019 o 00.00 hod. je SK4120014556.

Real Invest 2025

ISIN pre tranžu 30.12.2019 o 00.00 hod. je SK4000016218.
ISIN pre tranžu 18.03.2020 o 00.00 hod. je SK4000016218.

Profi Index 34
ISIN pre tranžu 01.02.2024 o 00.00 hod. je SK4000022224.


Sledujte nás na sociálnych sieťach