Vienna Insurance Group

„Stredobodom nášho záujmu sú klienti v Rakúsku a v krajinách strednej a východnej Európy, ktorým poskytujeme produkty a služby prispôsobené ich požiadavkám. Naša stratégia je zameraná na udržateľnú ziskovosť a kontinuálny rast výnosov, čo z nás aj v dnešnej dynamicky sa meniacej dobe robí spoľahlivého partnera.“

Viac ako 25 000 zamestnancov Vienna Insurance Group pracuje v 50 poisťovacích spoločnostiach v 25 európskych krajinách. Vyvíjajú poistné riešenia, ktoré zodpovedajú lokálnym a individuálnym potrebám. To skupinu zaraďuje medzi lídrov poisťovacieho sektora v Rakúsku, ako aj v strednej a východnej Európe.

Kompetentnosť a stabilita

Vienna Insurance Group je medzinárodná poisťovacia skupina so sídlom vo Viedni. Už krátko po páde železnej opony v roku 1989 sa VIG pretransformovala z čisto rakúskej spoločnosti na medzinárodnú skupinu, ktorá je v oblasti finančného zabezpečenia rizík symbolom stability a kompetentnosti. Korene skupiny siahajú až do roku 1824. Práve takmer 200 rokov skúseností a zameranie na jej kľúčovú oblasť pôsobnosti – čiže na poskytovanie poistného krytia – vytvárajú stabilnú a bezpečnú základňu pre viac ako 20 miliónov klientov skupiny.

Zameranie na strednú a východnú Európu

VIG považuje popri Rakúsku oblasť strednej a východnej Európy za svoj domáci trh. Viac ako polovica vygenerovaného poistného pochádza práve z regiónu strednej a východnej Európy. V centre záujmu VIG je región aj pokiaľ ide o obchodnú činnosť. Dôvodom sú predovšetkým ekonomické prognózy, ktoré tejto oblasti opakovane predpovedajú minimálne dvojnásobný rast oproti krajinám západnej Európy a zároveň hustota poistenia, ktorá je stále hlboko pod priemerom Európskej únie.

Prítomnosť na lokálnych trhoch

Pre VIG je finančná ochrana jej klientov pred rizikami zodpovednosťou. Sleduje pritom stratégiu viacerých značiek, ktorá stavia na etablovaných lokálnych trhoch a lokálnom manažmente. Je to práve sila individuálnych značiek a lokálneho know-how, ktoré skupine umožňujú byť blízko ku svojim klientom a v konečnom dôsledku ju robia úspešnou.

Finančná sila a úverová kvalita

Medzinárodne uznávaná ratingová agentúra Standard & Poor´s udelila VIG rating „A+“ so stabilným výhľadom. To znamená, že skupina je stále najlepšie hodnotenou spoločnosťou v indexe ATX Viedenskej burzy cenných papierov. Akcie Vienna Insurance Group sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni a v Prahe. Asi 70 % akcií VIG je vo vlastníctve Wiener Städtischen Versicherungsverein – stabilného hlavného akcionára s dlhodobým zameraním. Ostatné akcie sú verejne obchodovateľné.

Ďalšie informácie o VIG sú dostupné na webovej stránke www.vig.com a vo Výročnej správe skupiny VIG.

Mapa skupiny Vienna Insurance Group