Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa je súčasťou medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group (VIG) od roku 2001. VIG je medzinárodná poisťovacia skupina so sídlom vo Viedni. Zastrešuje viac ako 50 poisťovacích spoločností v 25 krajinách a má viac ako 25-tisíc zamestnancov. Zaraďuje sa medzi lídrov v sektore poisťovníctva v Rakúsku a strednej a východnej Európe, pretože sa zameriava na riešenie lokálnych problémov a poskytuje produkty prispôsobené individuálnym potrebám a požiadavkám.

Vienna Insurance Group je expertom v oblasti poistného krytia. Využíva svoje takmer 200-ročné skúsenosti na to, aby bola bezpečným a stabilným partnerom pre viac než 20 miliónov klientov.

Zameranie na strednú a východnú Európu

Viena Insurence Group začala svoje pôsobenie v Rakúsku a postupne ho rozšírila do oblasti strednej a východnej Európy. Tieto regióny sú jej kľúčovým trhom a svoje produkty a služby prispôsobuje ich špecifickým požiadavkám. V centre jej záujmu sú aj v prípade obchodnej činnosti. Dôvodom sú predovšetkým ekonomické prognózy, ktoré tejto oblasti opakovane predpovedajú minimálne dvojnásobný rast oproti krajinám západnej Európy a zároveň hustota poistenia, ktorá je stále hlboko pod priemerom Európskej únie.

Finančná sila a úverová kvalita

Medzinárodne uznávaná ratingová agentúra Standard & Poor´s udelila VIG rating „A+“ so stabilným výhľadom. To znamená, že skupina je stále najlepšie hodnotenou spoločnosťou v indexe ATX Viedenskej burzy cenných papierov. Akcie Vienna Insurance Group sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni a v Prahe. Asi 70 % akcií VIG je vo vlastníctve Wiener Städtischen Versicherungsverein – stabilného hlavného akcionára s dlhodobým zameraním. Ostatné akcie sú verejne obchodovateľné.

Ďalšie informácie o Vienna Insurance Group nájdete na www.vig.com.

Sledujte nás na sociálnych sieťach