Používanie cookies a nástrojov tretích strán

Spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa záleží na ochrane súkromia návštevníkov webových stránok poisťovne. Získané dáta využívame výlučne na zlepšovanie našich online služieb a poskytovanie čo najlepšieho používateľského zážitku z návštevy webového sídla spoločnosti.

Na technické zabezpečenie týchto aktivít používame súbory cookies či iné technické prostriedky, najmä skripty či pixely, ktorých úlohou je zaznamenať dáta o používaní webovej stránky.

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, aké cookies a nástroje tretích strán využíva webové sídlo spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, ako tieto dáta využívame, na aký účel ich zbierame a ako môžete zmeniť nastavenie ich zberu. Stránka obsahuje tiež detailný rozpis jednotlivých cookies a nástrojov s podrobnosťami o dĺžke ich ukladania a o konkrétnom účele.

Táto stránka je pravidelne aktualizovaná a odporúčame vám dôkladne si jej obsah naštudovať.

 

Prevádzkovateľ webového sídla

Prevádzkovateľom webového sídla kpas.sk a jednotlivých online nástrojov je KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31595545, DIČ 2021097089, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vl.č. 3345/B.

 

Data Protection Officer – Zodpovedná osoba

Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo chcete získať viac informácií, môžete sa na nás obrátiť písomne na našu adresu: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava. Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa tiež určila zodpovednú osobu, ktorá dohliada na ochranu osobných údajov v spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@kpas.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu.

 

Čo sú cookies

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači (alebo smartfóne alebo tablete) používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.

Pri ďalšej požiadavke prehliadača na stránku z toho istého webového servera potom prehliadač posiela späť serveru aj uložené cookie alebo viac cookies, ktoré si pýta už v hlavičke stránky. V prípade cookies, pri ktorých je v stĺpci "Trvanie" uvedené "Iba počas prehliadania webu" sú informácie zapamätané len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session cookies) daného sídla, v prípade permanentných cookies aj pri ďalších návštevách až do uplynutia platnosti cookies, alebo ich odstránenia (vymazania) používateľom.

Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Ukladajú sa do nich najčastejšie používateľské predvoľby (napríklad jazyk) a pod.

Táto definícia pochádza z encyklopédia Wikipedia, kde sa môžete dozvedieť o cookies viac.

 

Typy používaných cookies a účel ich využitia

Potrebné cookies

Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia, nastavenia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. Tieto cookies preto naše webové stránky používajú vždy a nie je možné ich používanie vypnúť. K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Súhrn potrebných cookies využívajúcich externého partnera:

Google reCAPTCHA – Slúži na ochranu proti spamu robotov. Ďalšie informácie nájdete na https://www.google.com/recaptcha/about/

 

Štatistické cookies

Štatistické súbory cookies pomáhajú prevádzkovateľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií. Tieto informácie nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať.

Súhrn štatistických cookies využívajúcich externého partnera:

Google Analytics – Sleduje návštevnosť a správanie návštevníkov na stránke, vytvára anonymizované štatistické prehľady. Ďalšie informácie nájdete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

 

Detaily o používaných cookies a technické údaje

Potrebné (technické, systémové a aplikačné) cookies

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
ASP.NET_SessionId www.kpas.sk www.kpas.sk Session cookie automaticky generované frameworkom na anonymnú identifikáciu používateľa. Session
__RequestVerificationToken www.kpas.sk www.kpas.sk Anti-forgery cookie nastavená frameworkom slúžiaca na ochranu proti tzv. Cross-Site Request Forgery útoku. Session
modal-seen www.kpas.sk www.kpas.sk Aplikačná cookie na odpamätanie informácie o zobrazení modálneho okna na titulnej stránke. 1 deň
cconsent www.kpas.sk www.kpas.sk Cookie knižnice "Cookie consent" na správu povolených cookies. Bez expirácie
_GRECAPTCHA .google.com google.com Cookie generovaná a používaná službou Google reCAPTCHA, ktorá slúži na ochranu proti spamu robotov. ~180 dní

 

Štatistické cookies

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
_ga .kpas.sk Google Analytics Cookie slúžiaca na rozlišovanie používateľov.

2 roky

_gat .kpas.sk Google Analytics Reguluje množstvo dotazov odielaných do Google analytics.

1 minúta

_gid .kpas.sk Google analytics Cookie slúžiaca na rozlišovanie používateľov. 1 deň
_rollupGa .kpas.sk Google Analytics Obsahuje anonymné štatistiky používateľa s použitím ńáhodne generovaného ID. 2 roky
_rollupGa_gid .kpas.sk Google Analytics Ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú stránku. 1 deň

 

Úprava nastavenia cookies alebo ich vypnutie

Nastavenie cookies môžete vykonať prostredníctvom svojho internetového prehliadača alebo v prípade stránok kpas.sk aj v časti Moje nastavenia cookies. Konkrétny spôsob nastavenia a spôsob práce s cookies záleží od konkrétneho internetového prehliadača, z ktorého na stránky pristupujete.

Pri spracovávaní dát pracujeme na základe Informácií o spracúvaní osobných údajov.

Moje nastavenia cookies

Sledujte nás na sociálnych sieťach