Partneri

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group popri vlastnej odbytovej štruktúre prehlbuje spoluprácu s externými odbytovými sieťami. Spoločne poskytujeme na mieru šité poistné produkty a znásobujeme starostlivosť o klienta. Našimi partnermi sú významné spoločnosti z rôznych oblastí. Úzko spolupracujeme s finančnými inštitúciami, poisťovňami, lízingovými a maklérskymi spoločnosťami.


So Združením miest a obcí Slovenska spolupracuje KOMUNÁLNA poisťovňa od roku 1994. Tvoríme partnerstvo založené na vzájomnej dôvere a podporené nielen historickými súvislosťami, ale aj dlhoročnými skúsenosťami.

Už niekoľko rokov sa KOMUNÁLNA poisťovňa ako Generálny partner ZMOS významnou mierou angažuje do podpory kultúrnych a spoločenských aktivít v mestách a obciach, ale aj do projektov, ktoré pomáhajú skvalitňovať život našich spoluobčanov v mestách a obciach. KOMUNÁLNA poisťovňa už niekoľkokrát deklarovala, že nechce riešiť iba následky poistných udalostí, ale najmä predchádzať nebezpečným situáciám.

Preto sa rozhodla dlhodobo investovať do vzdelávania verejnosti, s cieľom napomôcť vytvárať bezpečnejšie miesto pre nás všetkých.

www.zmos.sk

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia. V súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšiu sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb, od tradičných bežných účtov, rôzne typy vkladných knižiek, termínované vklady a služby platobného styku, úvery, až po najmodernejšie služby elektronického bankovníctva. Zahraničné aktivity banky a jej klientov sú podporované členstvom v medzinárodnom platobnom združení S.W.I.F.T., a prostredníctvom korešpondenčných bánk smerované prakticky do celého sveta. Slovenská sporiteľňa je prvou bankou v Slovenskej republike, ktorá získala licenciu na vydávanie a prijímanie všetkých druhov kariet spoločnosti VISA International. V súčasnosti banka vlastní aj licenciu medzinárodnej spoločnosti EUROPAY International a MASTERCARD International.

Spolupráca so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., členom skupiny Erste začala v roku 2008 uzatvorením partnerskej zmluvy, ktorej predmetom bol predaj bankových produktov Slovenskej sporiteľne prostredníctvom predajných sietí poisťovne. V pobočkách KOMUNÁLNEJ poisťovne môžu klienti získať odborné poradenstvo o vybraných produktoch a službách Slovenskej sporiteľne.

Služby bezhotovostného platobného styku
Domáci platobný styk – Inkaso

Úvery
Úver na bývanie
Spotrebný úver na čokoľvek


www.slsp.sk

Naša dcérska spoločnosť Slovexperta, s. r. o. sa venuje komplexnej problematike škodových udalostí – od nahlásenia a obhliadky, cez kalkuláciu predpokladaných nákladov na opravu, až po prípravu podkladov pre likvidáciu škôd v poisťovni.

Realizuje obhliadky vozidiel v rôznych situáciách – pred vstupom do havarijného poistenia, po škodovej udalosti, v konfrontácii s vozidlom osoby zodpovednej za škodu z povinného zmluvného poistenia, ako aj po oprave vozidla. Okrem toho v prípade kalamitnej situácie realizuje aj obhliadky majetku z produktov neživotného poistenia.

Okrem týchto štandardných služieb zabezpečuje aj správu zmlúv a zmluvných podmienok s viac ako 330 autorizovanými a 120 neautorizovanými servismi.

www.slovexperta.sk

KOMUNÁLNA poisťovňa je univerzálna spoločnosť, ktorá svojim klientom garantuje komplexnú ochranu. Preto neustále posilňujeme a rozširujeme spoluprácu s kvalitnými autorizovanými ale aj neautorizovanými servismi po celom Slovensku, ktoré vám v prípade škody na vašom vozidle poskytnú nadštandardnú starostlivosť. Odporúčame v prípade nehody vybrať si niektorý z uvedených servisov, pretože tak máte istotu, že nimi vystavené faktúry vám poisťovňa preplatí v plnej výške. Urobte tak v prípade povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia. Priebeh likvidácie bude tak plynulejší, poisťovňa pripíše poistné plnenie na účet klienta rýchlejšie, čo vedie k spokojnosti oboch strán – klienta aj poisťovne.

Zmluvné servisy pre mechanické opravy PZP a KASKO na území SR

Podrobnosti nájdete na stránke http://www.slovexperta.sk/zmluvne-servisy

Zoznam zahraničných poisťovní zastúpených spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group
Schottenring 15, WIEN, A-1100, Austria
Tel.: +43 (0) 50330-70000
E-mail: donau@donauversicherung.at

Slavia pojišťovna, a.s.
Revoluční 1,11000 Praha I, Česká republika
Tel.: +420 267 288 291
E-mail: registrace@dekra.cz

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group
Noakowskiego 22,00668 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 578 54 38
E-mail: szkody@interrisk.pl

Zoznam likvidačných zástupcov spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na území členských štátov Európskej únie a členských štátov Európskej dohody o voľnom obchode, ktoré podpísali Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam likvidačných zástupcov
Štát, v ktorom je likvidačný zástupca ustanovený Názov likvidačného zástupcu Adresa sídla (ulica, mesto, PSČ) Telefónne číslo E-mail  

Austria

Wiener Städtische Versicherung AG,
Vienna Insurance Group

Schottenring 30, WIEN,
A-1010

+435035 0355

auslandsschaden@staedtische.com

 

Belgium

P&V Assurances
SCRL

Rue Royale 151, BRUSSEL BE-1210

+322250 9111

claims-auto@pv.be

 

Croatia

Croatia osiguranje

Miramarska 22, ZAGREB, HR-10000

08001884

info@crosig.hr

 

Czech Republic

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/21, PRAHA 8, CZ-18600

+420272112302

greencard@koop.cz

 

Denmark

Topdanmark Forsikring A/S

Borupvang 4 BALLERUP, DK-2750

+4544683311

skadeauto@topdanmark.dk

 

France

MACIF
Division Gestion Sinistres Internationaux

2-4 Rue de Pied de Fond, NIORT CEDEX 9, F-79037

+335 49094567

dgsi@macif.fr

 

Germany

HUK Coburg AG

Willi-Hussongstr. 2, COBURG, D-96442

+499561 961338

info@huk-coburg.de

 

Greece

CED Greece m.b.H.

1 Lavriou Avenue & Asklipiou, Pallini Athens GR – 153 51

+302107473050

info@ced-claimexperts.gr

 

Hungary

Union Vienna Insurance Group Insurance Co. Ltd.

Baross út. 1, BUDAPEST, H-1082

+361486200

info@unionbiztosito.hu

 

Ireland

Ariva Insurance Ltd.

One Park Place, Hatch Street Upper
DUBLIN 2

+35318988000

pieast@aviva.ie

 

Luxembourg

BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG

rue du Puits Romain 23, Bourmicht
BERTRANGE L-8070

+3522901901

info@baloise.lu

 

Netherlands

Achmea (Centraal Beheer)

Schadeverzekeringen N.V., Laan van Malkenschoten 20,
APELDOORN, NL-7300 NP

+31555799111

biutenland@achmea.nl

 

Poland

INTERRISK
Towarzystwo Ubezpieczen S.A.,VIG

ul. Noakowskiego 22, WARSZAWA, PL-00 - 668

+48225376800 - 3

szkody@interrisk.pl

 

Portugal

InterEurope Portugal

Rua Candido dos Reis 198, 2780 – 2121 OEIRAS - LISBOA

+3512144 21534

matthias.reese@intereuropeag.com

 

Romania

VIG Management Service

Bld Carol I nr. 31 – 33, Sector 2, 6th floor , BUCURESTI, RO – 020912

+40216011501

claims@vig.ro

 

Spain

InterEurope Spain
European Law Service

C/Pujades 51-55, 3a, 34 BARCELONASP-08005

+3493508 8458

christian.naumann@intereuropeag.com

 

Sweden

Folksam ömsesidig sakförsäkring

Bohusgatan 14, STOCKHOLM, S-10660

+46771960960

fcd@folksam.se

 

Switzerland

Die Mobiliar

Bundesgasse 35, BERN, CH-3001

+4131 3896122

interclaims@xpertcenter.ch

 

United Kingdom

AVIVA Insurance Limited

Rosso Floor 1, Surrey Street, PO Box 6, NR 1 3NS NORWICH

+447800692217

vince.cox@aviva.com

 

 

Sledujte nás na sociálnych sieťach