Partneri

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group popri vlastnej odbytovej štruktúre prehlbuje spoluprácu s externými odbytovými sieťami. Spoločne poskytujeme na mieru šité poistné produkty a znásobujeme starostlivosť o klienta. Našimi partnermi sú významné spoločnosti z rôznych oblastí. Úzko spolupracujeme s finančnými inštitúciami, poisťovňami, lízingovými a maklérskymi spoločnosťami.

Združenie miest a obcí Slovenska

Logo zmos

So Združením miest a obcí Slovenska spolupracuje KOMUNÁLNA poisťovňa od roku 1994. Tvoríme partnerstvo založené na vzájomnej dôvere a podporené nielen historickými súvislosťami, ale aj dlhoročnými skúsenosťami.

Už niekoľko rokov sa KOMUNÁLNA poisťovňa ako Generálny partner ZMOS významnou mierou angažuje do podpory kultúrnych a spoločenských aktivít v mestách a obciach, ale aj do projektov, ktoré pomáhajú skvalitňovať život našich spoluobčanov v mestách a obciach. KOMUNÁLNA poisťovňa už niekoľkokrát deklarovala, že nechce riešiť iba následky poistných udalostí, ale najmä predchádzať nebezpečným situáciám.

Preto sa rozhodla dlhodobo investovať do vzdelávania verejnosti, s cieľom napomôcť vytvárať bezpečnejšie miesto pre nás všetkých.

Združenie miest a obcí Slovenska

Slovenská sporiteľňa, a.s.

prejsť na stránku SLSP

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia. V súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšiu sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb, od tradičných bežných účtov, rôzne typy vkladných knižiek, termínované vklady a služby platobného styku, úvery, až po najmodernejšie služby elektronického bankovníctva. Zahraničné aktivity banky a jej klientov sú podporované členstvom v medzinárodnom platobnom združení S.W.I.F.T., a prostredníctvom korešpondenčných bánk smerované prakticky do celého sveta. Slovenská sporiteľňa je prvou bankou v Slovenskej republike, ktorá získala licenciu na vydávanie a prijímanie všetkých druhov kariet spoločnosti VISA International. V súčasnosti banka vlastní aj licenciu medzinárodnej spoločnosti EUROPAY International a MASTERCARD International.

Spolupráca so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., členom skupiny Erste začala v roku 2008 uzatvorením partnerskej zmluvy, ktorej predmetom bol predaj bankových produktov Slovenskej sporiteľne prostredníctvom predajných sietí poisťovne. V pobočkách KOMUNÁLNEJ poisťovne môžu klienti získať odborné poradenstvo o vybraných produktoch a službách Slovenskej sporiteľne.

Služby bezhotovostného platobného styku

Úvery

Slovexperta, s.r.o.

Logo slovexperta

Naša dcérska spoločnosť Slovexperta, s. r. o. sa venuje komplexnej problematike škodových udalostí – od nahlásenia a obhliadky, cez kalkuláciu predpokladaných nákladov na opravu, až po prípravu podkladov pre likvidáciu škôd v poisťovni.

Realizuje obhliadky vozidiel v rôznych situáciách – pred vstupom do havarijného poistenia, po škodovej udalosti, v konfrontácii s vozidlom osoby zodpovednej za škodu z povinného zmluvného poistenia, ako aj po oprave vozidla. Okrem toho v prípade kalamitnej situácie realizuje aj obhliadky majetku z produktov neživotného poistenia.

Okrem týchto štandardných služieb zabezpečuje aj správu zmlúv a zmluvných podmienok s viac ako 330 autorizovanými a 120 neautorizovanými servismi.