Tlačové správy

03.05.2022
Rast cien nehnuteľností spôsobuje ich podpoistenie, tomuto javu možno predísť

Rýchle tempo rastu cien nehnuteľností znásobuje problém s ich podpoistením. Tomuto javu možno predchádzať pravidelným prehodnocovaním poistnej zmluvy, aby suma, na akú je daný byt či dom poistený, vžd ...


30.03.2022
KOMUNÁLNA poisťovňa sa pridala k pomoci Ukrajine

KOMUNÁLNA poisťovňa prispela do spoločného fondu materskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorý bol zriadený na zabezpečenie zamestnancov sesterských spoločností na Ukrajine, sumou 25 000 eur. Spoloč ...


09.03.2022
Havarijné poistenie za vás zatiahne aj „totálku“

Škody spôsobené vlastnou vinou nie sú hradené z povinného zmluvného poistenia, preto je vhodné uzatvoriť si havarijné postenie, ktorým je možné pokryť náklady na opravu vášho vozidla. KOMUNÁLNA poisťo ...


08.02.2022
Zárodky demencie sa môžu objaviť aj u štyridsiatnikov

Demencia Alzheimerovho typu patrí medzi 10 hlavných smrteľných ochorení. Prvé zárodky demencie sa môžu objaviť už u ľudí po štyridsiatke. KOMUNÁLNA poisťovňa rozšírila zoznam kritických chorôb, ktoré ...


12.08.2021
KOMUNÁLNA poisťovňa získala cenu za sociálnu angažovanosť, podporí z nej ďalšie pro ...

Podpora rozvoja samospráv, miestnych komunít ako aj hendikepovaných občanov patrí k hlavným cieľom KOMUNÁLNEJ poisťovne v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V roku 2021 poskytne poisťovňa na vybrané ...


Sledujte nás na sociálnych sieťach