Základné údaje

Obchodné meno

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Sídlo

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Rok vzniku

1994

Právna forma

akciová spoločnosť

IČO

31 595 545

DIČ

2021097089

IČ DPH

SK7020000746

GIIN

EM4SY0.00025.ME.703

Bankové spojenie a čísla účtov

Názov banky IBAN účet SWIFT/BIC kód
SLSP, a.s. SK28 0900 0000 0001 7819 5386 GIBASKBX
Prima banka Slovensko a.s. SK87 5600 0000 0012 0022 2008 KOMASK2X
Tatra banka, a.s. SK60 1100 0000 0026 2322 5520 TATRSKBX

SEPA inkaso

Identifikačné číslo spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (CID): SK63ZZZ70000000103

Korešpondenčná adresa

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
P.O.BOX 240
814 99 Bratislava 1
 
Zápis v registri:
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3345/B.
 
Orgán dohľadu:
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Sledujte nás na sociálnych sieťach