Úrazové poistenie

Zdravie a fyzická kondícia je to, na čom záleží. Uvedomujeme si to najmä vtedy, keď je v ohrození. Navyše – úraz môže so sebou priniesť nečakanú finančnú záťaž a tá môže ovplyvniť chod vašej domácnosti. Hoci vás pred úrazom nevieme ochrániť, vďaka poisteniu vieme zmierniť finančné dopady vašej dlhodobej práceneschopnosti alebo pobytu v nemocnici.

Aj preto vám ponúkame úrazové poistenie.

Urazove poistenie, ktore zmierni financne nasledky urazu

Úrazové poistenie je vhodné pre každého vo veku od 0 do 74 rokov. Odporúčame ho všetkým, ktorí sú aktívni, fyzicky pracujúci, taktiež radi cestujú a športujú. Výhodou úrazového poistenia je, že si ho nastavíte podľa svojich potrieb – pretože poistné riziká si volíte vy. Okrem samostatných rizík máte na výber aj z troch balíkov poistenia.

Úrazové poistenie poskytuje tieto výhody

  • Poistná ochrana od narodenia až do veku 75 rokov.
  • Poistenie šité na mieru – na výber ponuka krytia najdôležitejších úrazových rizík alebo vyskladané tri balíky poistenia.
  • Pripoistenie zlomeniny kostí úrazom ZADARMO, ak si dojednáte aspoň štyri úrazové riziká.
  • Pre deti do 15 rokov zľava 25 % z ceny poistného (pri dojednaní samostatných rizík).
  • Možnosť dojednať asistenčné služby ProDoctor len za 1 euro mesačne.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Vstupný vek do úrazového poistenia je od 0 rokov až do 74. roku života. Odporúčame ho všetkým, ktorí sú aktívni, fyzicky pracujúci, taktiež radi cestujú a športujú.

Čo mám poistené v rámci úrazového poistenia?
Úrazové poistenie si môžete v KOMUNÁLNEJ poisťovni vyskladať podľa svojich predstáv. Okrem hlavných rizík smrť následkom úrazu a trvalé následky úrazu vám ponúkame ďalšie voliteľné riziká: trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350 % alebo 500 %, čas nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácia následkom úrazu, invalidita následkom úrazu. V prípade, že si dojednáte aspoň štyri úrazové riziká, získate k poisteniu zadarmo pripoistenie zlomeniny kostí úrazom. Na výber máte tiež z troch balíkov poistenia.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Poistiť môžete dieťa už od narodenia, pričom doba trvania poistenia je do 75. roku života.

Ako sa mám poistiť?
Poistiť sa môžete jednoducho v našej najbližšej pobočke. Takisto vám ponúkame možnosť poistenia na diaľku. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Úrazové poistenie zaniká uplynutím poistnej doby, v prípade úmrtia poisteného, predčasným zrušením poistenia alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Pri dojednaní tohto rizika získate nárok na poistné plnenie v prípade vzniku úrazu počas poistnej doby, ktorý si vyžaduje čas na liečenie najmenej 15 dní. Vyplatíme vám príslušné percento z dojednanej poistnej sumy v závislosti od poranenia a doby trvania liečby. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 10 000 eur.

V prípade trvalých následkov úrazu počas dojednanej poistnej doby vám vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 50 000 eur.

Ak počas trvania poistenia utrpíte úraz s trvalými následkami, vyplatíme vám príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy alebo príslušné percento z poistnej sumy s progresívnym plnením do výšky 350 % alebo 500 % (v závislosti od zvoleného rizika). Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 50 000 eur.

Ak bude vaša hospitalizácia po úraze trvať dlhšie ako jeden deň, vyplatíme vám dennú náhradu od prvého dňa pobytu v nemocnici. Prvý a posledný deň hospitalizácie sa počíta ako jeden deň hospitalizácie. Minimálna poistná suma je 5 eur, maximálna 30 eur.

V prípade, že sa vám stane úraz, ktorý povedie až k trvalej invalidite, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu po častiach v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Invalidita vám musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 70 % v porovnaní so zdravou osobou. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 10 000 eur.

Pri zlomeninách krátkych kostí vám v prípade poistnej udalosti vyplatíme maximálne jedenkrát 300 eur. V prípade zlomenín dlhých kostí je poistná suma vyplatená maximálne jedenkrát vo výške 500 eur. Toto pripoistenie je zadarmo v prípade, ak si dojednáte aspoň štyri úrazové riziká.

Ak v dôsledku úrazu zomriete, vyplatíme dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe, resp. oprávneným osobám. V prípade smrti v dopravnom prostriedku je poistné plnenie do výšky dvojnásobku dojednanej poistnej sumy (neplatí pre dvojkolesové dopravné prostriedky). Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 50 000 eur.

Okrem možnosti uzatvoriť jednotlivé riziká samostatne vám ponúkame tri balíky pripoistení so zľavou 5 %. Vyberte si podľa vašich finančných možností.

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000 eur

7,60 eur

Trvalé následky úrazu

5 000 eur

14,25 eur

Čas nevyhnutného liečenia

1 000 eur

14,25 eur

Spolu

 

36,10 eur

Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000 eur

15,20 eur

Trvalé následky úrazu

10 000 eur

28,50 eur

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 eur

28,50 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

10 eur

14,25 eur

Spolu

 

86,45 eur

Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000 eur

22,80 eur

Trvalé následky úrazu

15 000 eur

42,75 eur

Čas nevyhnutného liečenia

3 000 eur

42,75 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

20 eur

28,50 eur

Zlomeniny kostí úrazom

zadarmo

Spolu

 

136,80 eur

K úrazovému poisteniu vám teraz ponúkame balík asistenčných služieb ProDoctor len za 1 euro mesačne. Získate tak prístup k nadštandardnému poradenstvu v oblasti zdravia a telemedicínskym službám, ktoré nie sú poskytované v rámci verejného zdravotného poistenia. Balík služieb zahŕňa linku zdravia, konzultácie so slovenskými špecialistami, možnosť získať druhý lekársky názor od zahraničného špecialistu, diagnostický test potrebný na stanovenie personalizovanej onkologickej liečby, konzultácie v oblasti duševného zdravia, poradenstvo týkajúce sa COVID-19 a mnoho iného. Tento výnimočný benefit môžete využívať telefonicky, online a prostredníctvom mobilnej aplikácie myTeleDoc.

Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Je len na vás, akú periodicitu platby si vyberiete. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo inkasom z účtu poistníka.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ju čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

alebo elektronicky cez online formulár

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený, resp. zákonný zástupca za maloletého poisteného. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
V prípade úrazového poistenia je potrebné poistnú udalosť písomne oznámiť poisťovni bezodkladne.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach