Mestá a obce

KOMUNÁLNA poisťovňa je už tradičným poisťovacím partnerom pre slovenské obce - tvorí to jeden z našich základných kameňov. V obciach sme etablovaní ako partner, ktorý nechce riešiť iba následky poistných udalostí, ale najmä predchádzať nebezpečným situáciám.

Historicky máme veľmi dobre vybudované vzťahy s kľúčovými ľuďmi v mestách a obciach, naši regionálni zástupcovia poznajú každodenný život obce, ako aj ich občanov a potreby, ktoré z toho vyplývajú. Vedia na ne flexibilne reagovať, poradiť – „ušiť“ poistenie naozaj na mieru.

Už niekoľko rokov sa KOMUNÁLNA poisťovňa významnou mierou angažuje do podpory kultúrnych a spoločenských aktivít v mestách a obciach. Tiež sme participovali na projektoch, ktoré pomáhajú skvalitňovať život našich spoluobčanov v mestách a obciach.