Komplexné poistenie detí – Provital Junior

Vaše dieťa je všetko, na čom záleží. Uzatvorte mu detské poistenie, ktoré mu poskytne finančnú podporu v prípade neočakávaných udalostí v jeho živote. Zabezpečíte mu poistnú ochranu a zároveň mu nasporíte finančné prostriedky do budúcna. Dieťaťu tak vytvoríte finančnú rezervu, ktorú môže využiť, keď pôjde študovať na vysokú školu, bude sa vydávať či ženiť alebo si zoberie hypotéku na nové bývanie.

Provital junior

Komplexné poistenie detí a mládeže Provital Junior je kapitálové životné poistenie pre deti od ich narodenia trvajúce do 27. roku života. U nás ho vybavíte rýchlo a jednoducho. Žiadne zdravotné prehliadky – stačí iba váš podpis.

Poistenie Provital Junior poskytuje tieto výhody

 • Celoročné cestovné poistenie dieťaťa za 1 euro do jeho 18. roku, ktoré kryje liečebné náklady v zahraničí až do výšky 33 500 eur.
 • Finančnú prémiu vo výške 105 % aktuálnej hodnoty poistenia pri prijatí na vysokú školu, svadbe alebo čerpaní úveru na bývanie.
 • Bonus k poisteniu – pripoistenie zlomenín. Ak si vaše dieťa spôsobí zlomeninu počas trvania poistenia, dostane od našej poisťovne jednorazové odškodné, a to vďaka pripoisteniu zlomenín. Vaše dieťa ho získa ako bonus ZADARMO, v prípade, že mu dojednáte aspoň jedno ďalšie úrazové pripoistenie.
 • Zľavu pri platbe poistného inkasom. Ak budete platiť poistné inkasom z účtu, KOMUNÁLNA poisťovňa vám poskytne zľavu na poistnom. Jedinou podmienkou je platbu realizovať mesačne, štvrťročne alebo polročne.
 • Možnosť uzatvoriť Investičné životné pripoistenie, prostredníctvom ktorého môžu vložené finančné prostriedky zarábať. Vďaka výrazne zníženej poplatkovej štruktúre je zhodnocovanie financií formou tohto pripoistenia výhodné.
 • Ochranu formou pripoistení aj pre ďalšie dve (spolupoistené) osoby. Môžu to byť napríklad rodičia, súrodenci alebo starí rodičia.
 • Pri každom pripoistení dostanete zľavu 2,50 %. Celkovo tak môžete na pripoisteniach dosiahnuť zníženie poistného až o 27,50 %.

Kto môže poistenie pre dieťa uzatvoriť?
Zmluvu na detské poistenie Provital Junior môže uzatvoriť rodič alebo iná osoba vo veku 18 a viac rokov.

Čo má dieťa poistené v rámci Provital Junior?
V detskom poistení sporíte vášmu dieťaťu do budúcnosti. S produktom Provital Junior totiž získa finančnú prémiu v hodnote 105 % aktuálnej hodnoty poistenia, ak začne študovať na vysokej škole, vstúpi do manželstva alebo si vezme hypotéku na vlastné bývanie.

V prípade, že si k nemu zvolíte aj pripoistenia, bude chránené pred úrazmi či chorobami počas celej doby poistenia. Pripoistenia pokrývajú rôzne ľahšie zranenia vášho dieťaťa, ale aj vážne úrazy či kritické choroby, ktorých liečenie môže výrazne zasiahnuť domáci rozpočet najmä vtedy, ak dieťa potrebuje dlhšiu domácu starostlivosť. Pripoistenia vám tiež pomôžu vykompenzovať stratu časti príjmov a zvýšené výdavky na starostlivosť o dieťa.

Od kedy do kedy môžem dieťa poistiť?
Dieťaťu môžete založiť poistenie už od jeho narodenia do 15 rokov, pričom bude poistené do 27. roku života iba za 20 eur mesačne.

Ako môžem dieťa poistiť?
Poistenie Provital Junior uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie zaniká, keď poistené dieťa dovŕši 27 rokov, rozhodne sa študovať na vysokej škole, vstúpi do manželstva alebo si vezme hypotéku na vlastné bývanie. Poistenie zanikne aj v prípade úmrtia dieťaťa.

Ak si vaše dieťa počas trvania poistenia spôsobí zlomeninu, dostane od našej poisťovne vďaka bonusovému pripoisteniu zlomenín jednorazové odškodné až do výšky 60 eur. Bonusové pripoistenie zlomenín získa ZADARMO, ak mu dojednáte aspoň jedno ďalšie úrazové pripoistenie.

Keď vaše dieťa potrebuje dlhšiu domácu opateru v dôsledku úrazu, nezostáva vám nič iné, len si vziať v práci OČR (ošetrenie člena rodiny). Hoci sa váš príjem zo zamestnania zníži, môžete ho vykompenzovať vďaka pripoisteniu. V prípade poranenia vám príde na účet suma zodpovedajúca závažnosti tohto poranenia.

Ak počas telocviku či v zápale hry rozbije dieťa v škole okno alebo je spôsobená škoda jemu, s našim pripoistením ho nemusíte uhradiť vy. Naša poisťovňa uhradí za vás:

 • materiálnu škodu spôsobená dieťaťu v školskom zariadení;
 • zodpovednosť za materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom v školskom zariadení.

Žiaľ, aj u detí sa vyskytujú kritické choroby ako cievna mozgová príhoda, rakovina či slepota. Môže sa tiež stať, že budú potrebovať transplantovať životne dôležitý orgán. Ak taká situácia nastane, poistenie pomôže zmierniť aspoň finančné dopady a pokryť náklady na liečbu.

Ak sa dieťa stane polovičnou alebo úplnou sirotou, poisťovňa mu vyplatí dohodnutú poistnú sumu na preklenutie zložitého životného obdobia.

Diagnostikovali vášmu potomkovi zápal pľúc, zápal slepého čreva, salmonelózu či zlomeninu? Za čas strávený v nemocnici získate denné odškodné na základe dohodnutej poistnej sumy.

V prípade, že vaše dieťa podstúpi operáciu – napríklad odstránenie krčných mandlí či zápalu slepého čreva – dostane sumu zodpovedajúcu závažnosti chirurgického zákroku.

Žiaľ, ani deťom sa nevyhýbajú ťažké zranenia, ktoré zanechajú následky na ich zdraví. Neviete im predísť, ale prostredníctvom pripoistenia vám ich pomôže naše poistenie zmierniť.

Investičné životné pripoistenie ponúka možnosť zhodnotiť vaše vložené finančné prostriedky. Výnosy z investičných fondov môžu byť vyššie ako výnosy klasických bankových produktov a môžu ochrániť vaše peniaze pred infláciou.
KOMUNÁLNA poisťovňa zhodnocuje vaše vložené finančné prostriedky v rámci produktu Provital Junior prostredníctvom špeciálneho Investičného životného pripoistenia a nasledujúcich fondov:

 • SPORO Eurový dlhopisový fond (ISIN: SK3110000328)
 • SPORO Fond maximalizovaných výnosov (ISIN: SK3110000377)
 • Amundi Funds China Equity - A EUR (ISIN: LU1882445569)
 • Fidelity Pacific Fund (ISIN: LU0049112450)
 • Fidelity Global Property Fund (ISIN: LU0237697510)

Infolist fondy

Nasledovný príklad ukazuje, ako by sa mohla vyvíjať hodnota účtu Investičného životného pripoistenia pre daný vstupný vek a pri rôznych zhodnoteniach.

Vstupný vek 0 rokov
Poistné 10 eur mesačne
Doba poistenia 27 rokov
Zhodnotenie 0 % p. a., 3 % p. a. a 6 % p. a.
Vek 0% 3 % 6 % Zaplatil
27 3 168 eur 4 795,72 eur 7 521,00 eur 3 240 eur

Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Provital Junior môže poskytnúť poistnú ochranu aj ďalším dvom spolupoisteným osobám. Môžu to byť rodičia, súrodenci alebo starí rodičia. Pre nich poistenie poskytuje tieto pripoistenia:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity alebo smrti – ak počas poistenia spolupoistená osoba zomrie alebo sa stane invalidnou, naša poisťovňa prevezme platenie poistného vrátane pripoistení na seba

Poistenie vám ponúka 3 balíky pripoistení pre dieťa s 20 % zľavou. Vyberte si podľa vašich finančných možností.

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Trvalé následky úrazu (TNU)

4 000 eur

3,36 eur

Odškodné za chirurgický zákrok (OCHZ)

1 500 eur

37,80 eur

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

6 eur

5,18 eur

Spolu

 

46,34 eur

Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Trvalé následky úrazu (TNU)

8 000 eur

6,72 eur

Odškodné za chirurgický zákrok (OCHZ)

3 000 eur

75,60 eur

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

12 eur

10,37 eur

Spolu

 

92,69 eur

Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Trvalé následky úrazu (TNU)

12 000 eur

10,08 eur

Odškodné za chirurgický zákrok (OCHZ)

4 500 eur

113,40 eur

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

18 eur

15,55 eur

Spolu

 

139,03 eur

Kedy poistné platiť?
Platby poistného si u nás môžete nastaviť podľa vašich predstáv a preferencií. Je len na vás, či budete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Počas poistného obdobia môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

V prípade platby inkasom z účtu, vám ponúkame zľavu z poistného, ak platíte mesačne, štvrťročne či polročne.

Ako poistné platiť?
Ideálne inkasom z účtu. V prípade platby poistného inkasom vám totiž poskytneme zľavu z poistného. Podrobnejšie údaje o možnostiach platieb a čísla bankových účtov nájdete tu.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr uhradiť.
Ak ste poistné zaplatili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje poistený, oprávnená osoba alebo zákonný zástupca maloletého poisteného.

Kedy najneskôr je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť je potrebné oznámiť bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach