Asistenčné služby

V komplikovanej situácii oceníte každú pomocnú ruku. Práve preto vám poskytujeme asistenčné služby. Pomôžeme vám s ošetrením v zahraničí, postaráme sa o pokazené auto, poradíme vám v oblasti vášho zdravia alebo vám zabezpečíme pomoc v prípade havárie v domácnosti.

Asistenčné služby ProDoctor

K vybraným produktom životného poistenia (Provital Partner, Provital Junior, Provital Invest, poistenie pohrebných nákladov - Pieta, úrazové poistenie pre jednotlivca) vám teraz ponúkame balík asistenčných služieb ProDoctor len za 1 euro mesačne. Získate tak prístup k nadštandardnému poradenstvu v oblasti zdravia a telemedicínskym službám, ktoré nie sú poskytované v rámci verejného zdravotného poistenia. Balík služieb zahŕňa linku zdravia, konzultácie so slovenskými špecialistami, možnosť získať druhý lekársky názor od zahraničného špecialistu, diagnostický test potrebný na stanovenie personalizovanej onkologickej liečby, konzultácie v oblasti duševného zdravia, poradenstvo týkajúce sa COVID-19 a mnoho iného. Tento výnimočný benefit môžete využívať telefonicky, online a prostredníctvom mobilnej aplikácie myTeleDoc.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

 

Rozsah asistenčných služieb

 • Linka zdravia – telefonické konzultácie 365 dní v roku na telefónnom čísle +421 221 020 698

Konzultujte svoju existujúcu diagnózu, postup navrhovanej liečby alebo zvolenú medikáciu s odborným zdravotníckym personálom, ktorý je vám k dispozícii 12 hodín denne. V prípade potreby vás operátor telefonicky prepojí na špecialistu alebo vám sprostredkuje osobnú konzultáciu. Služba je vhodná v prípadoch, kedy nie je nevyhnutná okamžitá návšteva lekára a je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Slovenskí špecialisti – telefonická alebo online konzultácia jedenkrát mesačne

Máte zdravotný problém a potrebujete poradiť? Vďaka službe ProDoctor máte k dispozícii možnosť konzultácie so všeobecným lekárom a odborníkmi v oblasti internej medicíny, pediatrie, neurológie, otorinolaryngológie, dermatológie, cievnej chirurgie, gynekológie, ortopédie a diabetológie. Nárok na telefonickú alebo online konzultáciu so slovenskými špecialistami máte raz do mesiaca, v dĺžke 15-20 minút. Služba je vhodná v prípadoch, kedy nie je nevyhnutná okamžitá návšteva lekára a je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Druhý lekársky názor (od zahraničného špecialistu) – až tri písomné posudky ročne

Požiadajte o konzultáciu vášho zdravotného problému u renomovaných špecialistov zo zahraničia. V rámci tejto služby si viete v priebehu roka nechať vypracovať až tri písomné zdravotné posudky, čím znížite riziko nesprávne určenej diagnózy, neúčinnej liečby alebo zbytočného zákroku. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Personalizovaná onkológia – diagnostický test pre stanovenie účinnej liečby

Pacienti, ktorým bolo diagnostikované malígne nádorové ochorenie hrubého čreva, prsníka alebo prostaty, majú vďaka asistenčnej službe ProDoctor nárok na špeciálnu molekulárno-diagnostickú analýzu. Rozbor nádorového tkaniva alebo krvi pomôže identifikovať génové mutácie a odporučiť zoznam účinných látok vhodných na efektívnu terapiu konkrétnej mutácie nádorového ochorenia. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Platforma mentálneho zdravia – telefonická alebo online konzultácia jedenkrát mesačne

Získajte možnosť video konzultácie s odborníkmi z oblasti psychológie, psychoterapie a zdravého životného štýlu. Poradenstvo pri ťažkostiach v pracovnom alebo súkromnom živote môžete využiť jedenkrát v mesiaci, v dĺžke 40 až 60 minút . Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • COVID-19 poradňa – telefonické alebo online konzultácie s pneumológmi

Pri dlhodobých problémoch po prekonaní koronavírusu môžete využiť konzultácie so špecialistom v odbore pneumológia, ktoré sú dostupné online alebo cez telefón. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Aplikácia myTeleDoc telemedicínske služby v mobilnej aplikácii

Pomocou aplikácie máte možnosť zavolať si so všeobecným lekárom, ktorý je k dispozícii každý deň, alebo si dohodnúť online konzultáciu so slovenskými špecialistami na konkrétny čas. Aplikácia myTeleDoc je k dispozícii na stiahnutie v Apple Store alebo v Google PlayStore.

V rámci poistenia motorového vozidla vám ponúkame široké portfólio asistenčných služieb (technické, predcestovné, administratívno-právne a lekárske asistencie) platných na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

O pohodlie na vašich cestách sa stará Global Assistance Slovakia

Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v povinnom zmluvnom poistení

V dokumentoch na stiahnutie nájdete popis asistenčných služieb, ktoré sa nachádzajú v balíkoch GARANT PLUS a EUROGARANT PLUS:

Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v havarijnom poistení

V dokumente na stiahnutie nájdete popis asistenčných služieb, ktoré sa nachádzajú v balíku:

Čo mám robiť, ak som v zahraničí?
Každú škodovú udalosť oznámte telefonicky asistenčnej službe CORIS na čísle +421 2 4364 1037

 • ihneď, ešte pred využitím lekárskej pomoci v zahraničí;
 • v ostatných prípadoch najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo.

Riaďte sa pokynmi informačného listu Ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Pri kontaktovaní asistenčnej služby nahláste vždy tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • druh poistenia a číslo poistky;
 • pomoc, akú potrebujete;
 • miesto, kde sa nachádzate a telefónne číslo pre opätovný kontakt;
 • miesto trvalého alebo prechodného bydliska;
 • miesto zamestnania;
 • dĺžka pobytu v zahraničí.

Operátori sú k dispozícií 24 hodín denne v slovenskom jazyku a poradia:

 • ako postupovať v prípade úrazu či ochorenia;
 • na koho sa obrátiť v prípade škodovej udalosti;
 • aké doklady budete po návrate na Slovensko potrebovať;
 • aké účty platiť na mieste a ktoré v žiadnom prípade neuhradiť.

Čo mám robiť, ak som na Slovensku?
Každú škodovú udalosť oznámte telefonicky na centrálny dispečing škôd na čísle 0850 111 566 najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo.

Prostredníctvom asistenčných služieb vám poskytneme rady, ako postupovať v prípade nepredvídateľných udalostí, pomôžeme pri technickej havárii na nehnuteľnosti, zablokovaní dverí alebo v situácii, keď vaša nehnuteľnosť sa stane neobývateľná v dôsledku technickej havárie, príp. živelnej pohromy. Dohodneme návštevu odborníkov, ako je inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár či pokrývač a zabezpečíme dopravu spojenú s opravou poškodeného skla, ale aj odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti.

Telefónne číslo, na ktorom vám poradíme a zorganizujeme služby, je 18 118.

Rozsah asistenčných služieb

Technická havária:

 • pomoc odborníka pre stav núdze (inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pokrývač);
 • upratovacie práce po poistnej udalosti; *
 • odstránenie a odvoz zvyškov z domácnosti po poistnej udalosti; *
 • odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti; *
 • vyčistenie a vysušenie domácnosti po poistnej udalosti; *
 • vyčistenie a vysušenie nehnuteľnosti po poistnej udalosti; *
 • náklady na skladovanie poistených vecí po poistnej udalosti; *
 • doprava spojená s opravou pripoisteného skla v % z poistnej sumy.

Zablokovanie dverí:

 • zámočník, odblokovanie dverí pre stav núdze.

Neobývateľnosť bytu:

 • núdzové ubytovanie, ochrana domácnosti, sťahovacie služby;
 • preprava dieťaťa k určenej osobe v prípade núdze.

* službu organizujeme

Sledujte nás na sociálnych sieťach