Asistenčné služby

V komplikovanej situácii oceníte každú pomocnú ruku. Práve preto vám poskytujeme asistenčné služby. Pomôžeme vám s ošetrením v zahraničí, postaráme sa o pokazené auto, poradíme vám v oblasti vášho zdravia alebo vám zabezpečíme pomoc v prípade havárie v domácnosti.

Asistenčné služby ProDoctor

K vybraným produktom životného poistenia (Provital Partner, Provital Junior, Provital Invest, poistenie pohrebných nákladov - Pieta, úrazové poistenie pre jednotlivca) vám teraz ponúkame balík asistenčných služieb ProDoctor len za 1 euro mesačne. Získate tak prístup k nadštandardnému poradenstvu v oblasti zdravia a telemedicínskym službám, ktoré nie sú poskytované v rámci verejného zdravotného poistenia. Balík služieb zahŕňa linku zdravia, konzultácie so slovenskými špecialistami, možnosť získať druhý lekársky názor od zahraničného špecialistu, diagnostický test potrebný na stanovenie personalizovanej onkologickej liečby, konzultácie v oblasti duševného zdravia, poradenstvo týkajúce sa COVID-19 a mnoho iného. Tento výnimočný benefit môžete využívať telefonicky, online a prostredníctvom mobilnej aplikácie myTeleDoc.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

 

Rozsah asistenčných služieb

 • Linka zdravia – telefonické konzultácie 365 dní v roku na telefónnom čísle +421 221 020 698

Konzultujte svoju existujúcu diagnózu, postup navrhovanej liečby alebo zvolenú medikáciu s odborným zdravotníckym personálom, ktorý je vám k dispozícii 12 hodín denne. V prípade potreby vás operátor telefonicky prepojí na špecialistu alebo vám sprostredkuje osobnú konzultáciu. Služba je vhodná v prípadoch, kedy nie je nevyhnutná okamžitá návšteva lekára a je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Slovenskí špecialisti – telefonická alebo online konzultácia jedenkrát mesačne

Máte zdravotný problém a potrebujete poradiť? Vďaka službe ProDoctor máte k dispozícii možnosť konzultácie so všeobecným lekárom a odborníkmi v oblasti internej medicíny, pediatrie, neurológie, otorinolaryngológie, dermatológie, cievnej chirurgie, gynekológie, ortopédie a diabetológie. Nárok na telefonickú alebo online konzultáciu so slovenskými špecialistami máte raz do mesiaca, v dĺžke 15-20 minút. Služba je vhodná v prípadoch, kedy nie je nevyhnutná okamžitá návšteva lekára a je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Druhý lekársky názor (od zahraničného špecialistu) – až tri písomné posudky ročne

Požiadajte o konzultáciu vášho zdravotného problému u renomovaných špecialistov zo zahraničia. V rámci tejto služby si viete v priebehu roka nechať vypracovať až tri písomné zdravotné posudky, čím znížite riziko nesprávne určenej diagnózy, neúčinnej liečby alebo zbytočného zákroku. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Personalizovaná onkológia – diagnostický test pre stanovenie účinnej liečby

Pacienti, ktorým bolo diagnostikované malígne nádorové ochorenie hrubého čreva, prsníka alebo prostaty, majú vďaka asistenčnej službe ProDoctor nárok na špeciálnu molekulárno-diagnostickú analýzu. Rozbor nádorového tkaniva alebo krvi pomôže identifikovať génové mutácie a odporučiť zoznam účinných látok vhodných na efektívnu terapiu konkrétnej mutácie nádorového ochorenia. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Platforma mentálneho zdravia – telefonická alebo online konzultácia jedenkrát mesačne

Získajte možnosť video konzultácie s odborníkmi z oblasti psychológie, psychoterapie a zdravého životného štýlu. Poradenstvo pri ťažkostiach v pracovnom alebo súkromnom živote môžete využiť jedenkrát v mesiaci, v dĺžke 40 až 60 minút . Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • COVID-19 poradňa – telefonické alebo online konzultácie s pneumológmi

Pri dlhodobých problémoch po prekonaní koronavírusu môžete využiť konzultácie so špecialistom v odbore pneumológia, ktoré sú dostupné online alebo cez telefón. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

 • Aplikácia myTeleDoc telemedicínske služby v mobilnej aplikácii

Pomocou aplikácie máte možnosť zavolať si so všeobecným lekárom, ktorý je k dispozícii každý deň, alebo si dohodnúť online konzultáciu so slovenskými špecialistami na konkrétny čas. Aplikácia myTeleDoc je k dispozícii na stiahnutie v Apple Store alebo v Google PlayStore.

V rámci poistenia motorového vozidla vám ponúkame široké portfólio asistenčných služieb (technické, predcestovné, administratívno-právne a lekárske asistencie) platných na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

O pohodlie na vašich cestách sa stará Global Assistance Slovakia

Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v povinnom zmluvnom poistení

PONEHODOVÁ ASISTENCIA

Ak ste zavinili nehodu, v rámci tejto služby vám pomôžeme s administratívnymi úkonmi ohľadom škody na vašom vozidle.

 • Zabezpečíme obhliadku vášho vozidla.
 • Vypočítame predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu vozidla.
 • Zistíme rentabilitu opravy, resp. určíme zostatkovú hodnotu po totálnej škode.
 • Odporučíme vám servis v súlade s kalkuláciou.

V dokumentoch na stiahnutie nájdete popis asistenčných služieb, ktoré sa nachádzajú v balíkoch GARANT PLUS a EUROGARANT PLUS:

Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v havarijnom poistení

V dokumente na stiahnutie nájdete popis asistenčných služieb, ktoré sa nachádzajú v balíku:

Čo mám robiť, ak som v zahraničí?
Každú škodovú udalosť oznámte telefonicky asistenčnej službe GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA na čísle +421 268 202 060.

 • ihneď, ešte pred využitím lekárskej pomoci v zahraničí;
 • v ostatných prípadoch najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo.

Riaďte sa pokynmi informačného listu Ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Pri kontaktovaní asistenčnej služby nahláste vždy tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • druh poistenia a číslo poistky;
 • pomoc, akú potrebujete;
 • miesto, kde sa nachádzate a telefónne číslo pre opätovný kontakt.

Operátori sú k dispozícií 24 hodín denne v slovenskom jazyku a poradia:

 • ako postupovať v prípade úrazu či ochorenia;
 • na koho sa obrátiť v prípade škodovej udalosti;
 • aké doklady budete po návrate na Slovensko potrebovať;
 • aké účty platiť na mieste a ktoré v žiadnom prípade neuhradiť.

Čo mám robiť, ak som na Slovensku?
Každú škodovú udalosť oznámte telefonicky na čísle 0850 111 566 najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo.

Prostredníctvom asistenčných služieb vám poskytneme rady, ako postupovať v prípade nepredvídateľných udalostí, pomôžeme pri technickej havárii na nehnuteľnosti, zablokovaní dverí alebo v situácii, keď vaša nehnuteľnosť sa stane neobývateľná v dôsledku technickej havárie, príp. živelnej pohromy. Dohodneme návštevu odborníkov, ako je inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár či pokrývač a zabezpečíme dopravu spojenú s opravou poškodeného skla, ale aj odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti.

Telefónne číslo, na ktorom vám poradíme a zorganizujeme služby, je 18 118.

Rozsah asistenčných služieb

Technická havária:

 • pomoc odborníka pre stav núdze (inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pokrývač);
 • upratovacie práce po poistnej udalosti; *
 • odstránenie a odvoz zvyškov z domácnosti po poistnej udalosti; *
 • odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti; *
 • vyčistenie a vysušenie domácnosti po poistnej udalosti; *
 • vyčistenie a vysušenie nehnuteľnosti po poistnej udalosti; *
 • náklady na skladovanie poistených vecí po poistnej udalosti; *
 • doprava spojená s opravou pripoisteného skla v % z poistnej sumy.

Zablokovanie dverí:

 • zámočník, odblokovanie dverí pre stav núdze.

Neobývateľnosť bytu:

 • núdzové ubytovanie, ochrana domácnosti, sťahovacie služby;
 • preprava dieťaťa k určenej osobe v prípade núdze.

* službu organizujeme

Sledujte nás na sociálnych sieťach