Asistenčné služby

Kontaktujte Asistenčnú službu na 18118

Asistenčná služba je zameraná na odstraňovanie technických porúch na motorových vozidlách, vrátane ich prípadnej dopravy do servisného miesta alebo miesta určeného klientom a asistencia vodičovi vozidla (nevyhnutný nocľah, jazyková pomoc v zahraničí). Bližšie informácie o asistenčnej službe nájdete na stránkach Global assistance Slovakia: http://www.18118.sk/

Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v povinnom zmluvnom poistení

V rámci povinného zmluvného poistenia ponúkame našim klientom zdarma aj široké portfólio asistenčných služieb. Okrem nich si klient môže zvoliť aj platený rozšírený balík asistenčných služieb. Nadštandardná starostlivosť na cestách v prípade núdze je zabezpečená na území celej Európy. Asistenčnými službami poskytuje poisťovňa klientom ročne takmer 1 500 eur v základnom poistnom krytí a až 3 000 eur v rozšírenom poistnom krytí. Tieto služby ponúkajú klientom technickú asistenciu (odťah vozidla v prípade havárie, opravu defektu, dovoz paliva, otvorenie zabuchnutého motorového vozidla, v rozšírenom krytí odťah vozidla aj v prípade poruchy a rôzne iné), lekársku, administratívno-právnu a predcestovnú asistenciu. O pohodlie na cestách sa stará Global assistance Slovakia.

Asistenčné služby PZP


Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v havarijnom poistení