Kontakt pre média

Ing. Daniela Michaličová
riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva

Tel.: +421 (2) 48 21 05 59
Fax: +421 (2) 48 21 05 53
E-mail: michalicova@kpas.sk

Pre všetko, na čom záleží