Komplexné poistenie detí – Provital Junior

Vaše dieťa je všetko, na čom záleží. Uzatvorte mu detské poistenie, ktoré mu poskytne finančnú podporu v prípade neočakávaných a životných udalostí. Týmto poistením zabezpečíte poistnú ochranu a zároveň vytvoríte finančnú rezervu pre budúce potreby poisteného dieťaťa. Tú môže využiť, keď pôjde študovať na vysokú školu, bude sa vydávať či ženiť alebo si zoberie hypotéku na nové bývanie.

Provital junior

Komplexné poistenie detí a mládeže Provital Junior je investičné životné poistenie pre deti od ich narodenia trvajúce do 27. roku života. U nás ho vybavíte rýchlo a jednoducho. Žiadne zdravotné prehliadky – stačí iba váš podpis.

Poistenie Provital Junior poskytuje tieto výhody

 • Celoročné cestovné poistenie dieťaťa za 1 euro do jeho 18. roku, ktoré kryje liečebné náklady v zahraničí až do výšky 33 500 eur.
 • Od 18. roku života možno čerpať 105 % hodnoty účtu v prípade prijatia na vysokú školu, svadby alebo čerpania úveru na bývanie.
 • Pripoistenie detských zlomenín ZADARMO, ak dieťaťu dojednáte aspoň jedno úrazové pripoistenie alebo balík pripoistení.
 • Ochrana formou pripoistení aj pre rodičov dieťaťa.
 • Možnosť dojednať asistenčné služby ProDoctor len za 1 euro mesačne.

 

Kto môže poistenie pre dieťa uzatvoriť?
Zmluvu na detské poistenie Provital Junior môže uzatvoriť rodič alebo iná osoba vo veku 18 a viac rokov.

Čo má dieťa poistené v rámci Provital Junior?
Týmto poistením zabezpečíte vášmu dieťaťu poistnú ochranu a zároveň vytvoríte kapitál pre jeho budúce potreby. S produktom Provital Junior môže od 18. roku života čerpať 105 % hodnoty účtu v prípade, ak začne študovať na vysokej škole, vstúpi do manželstva alebo si vezme hypotéku na vlastné bývanie.

V prípade, že si k nemu zvolíte aj pripoistenia, bude chránené pred úrazmi či chorobami počas celej doby poistenia. Pripoistenia pokrývajú rôzne ľahšie zranenia vášho dieťaťa, ale aj vážne úrazy či kritické choroby, ktorých liečenie môže výrazne zasiahnuť domáci rozpočet najmä vtedy, ak dieťa potrebuje dlhšiu domácu starostlivosť. Pripoistenia vám tiež pomôžu vykompenzovať stratu časti príjmov a zvýšené výdavky na starostlivosť o dieťa.

Aké podielové fondy si môžem vybrať?
V rámci poistenia Provital Junior je možné investovať do nasledujúcich fondov:

 • Erste Asset Management GmbH, Eurový dlhopisový fond (ISIN: SK3110000328)
 • Erste Asset Management GmbH, Fond maximalizovaných výnosov (ISIN: SK3110000377)
 • Amundi Funds China Equity – A EUR (ISIN: LU1882445569)
 • Fidelity Pacific Fund (ISIN: LU0049112450)
 • Fidelity Global Property Fund (ISIN: LU0237697510)

Alebo zvoliť jednu z navrhovaných stratégií:

Stratégia pre konzervatívnych klientov

 • Erste Asset Management GmbH, Eurový dlhopisový fond – 100 %

Stratégia pre vyvážených klientov

 • Erste Asset Management GmbH, Eurový dlhopisový fond – 50 %
 • Erste Asset Management GmbH, Fond maximalizovaných výnosov – 50 %

Stratégia pre dynamických klientov

 • Erste Asset Management GmbH, Fond maximalizovaných výnosov – 70 %
 • Amundi Funds China Equity - A EUR – 10 %
 • Fidelity Pacific Fund – 10 %
 • Fidelity Global Property Fund – 10 %

Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Od kedy do kedy môžem dieťa poistiť?
Dieťaťu môžete založiť poistenie už od jeho narodenia do 14 rokov, pričom bude poistené do 27. roku života iba za 30 eur mesačne.

Ako môžem dieťa poistiť?
Poistenie Provital Junior uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie zaniká, keď poistené dieťa dovŕši 27 rokov, rozhodne sa študovať na vysokej škole, vstúpi do manželstva alebo si vezme hypotéku na vlastné bývanie. Poistenie môže zaniknúť nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote. Zanikne aj v prípade úmrtia dieťaťa.

Poistenie zlomenín získa ZADARMO počas celej doby poistenia s fixnou poistnou sumou (20 eur, 40 eur alebo 60 eur) v prípade, že je zároveň dojednané aspoň jedno z úrazových pripoistení pre dieťa.

Keď vaše dieťa potrebuje dlhšiu domácu opateru v dôsledku úrazu, nezostáva vám nič iné, len si vziať v práci OČR (ošetrenie člena rodiny). Hoci sa váš príjem zo zamestnania zníži, môžete ho vykompenzovať vďaka pripoisteniu. V prípade poranenia vám príde na účet suma zodpovedajúca závažnosti tohto poranenia.

Ak počas telocviku či v zápale hry rozbije dieťa v škole okno alebo je spôsobená škoda jemu, s našim pripoistením ho nemusíte uhradiť vy. Naša poisťovňa uhradí za vás:

 • materiálnu škodu spôsobená dieťaťu v školskom zariadení;
 • zodpovednosť za materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom v školskom zariadení.

Žiaľ, aj u detí sa vyskytujú kritické choroby ako cievna mozgová príhoda, rakovina či slepota. Môže sa tiež stať, že budú potrebovať transplantovať životne dôležitý orgán. Ak taká situácia nastane, poistenie pomôže zmierniť aspoň finančné dopady a pokryť náklady na liečbu.

Prečo si pripoistiť kritické choroby?

 • Poistné krytie 51 najrozšírenejších diagnóz
 • Pri absolvovaní preventívnej lekárskej prehliadky najmenej tri roky pred poistnou udalosťou bonus vo výške 10 % z poistného plnenia (platí pri vybraných diagnózach)
 • Krytie aj pre najčastejšie diagnostikované ochorenia
 • Čiastkové plnenie pri diagnózach bez trvalého poškodenia
 • Atraktívne sadzby poistného

Ak sa dieťa stane polovičnou alebo úplnou sirotou, poisťovňa mu vyplatí dohodnutú poistnú sumu na preklenutie zložitého životného obdobia.

Diagnostikovali vášmu potomkovi zápal pľúc, zápal slepého čreva, salmonelózu či zlomeninu? Za čas strávený v nemocnici získate denné odškodné na základe dohodnutej poistnej sumy.

V prípade, že vaše dieťa podstúpi operáciu – napríklad odstránenie krčných mandlí či zápalu slepého čreva – dostane sumu zodpovedajúcu závažnosti chirurgického zákroku.

V prípade smrti dieťaťa počas doby trvania pripoistenia vyplatíme oprávnenej osobe dohodnutú poistnú sumu. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 27. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 660 eur a maximálna poistná suma je 5 000 eur.

Žiaľ, ani deťom sa nevyhýbajú ťažké zranenia, ktoré zanechajú následky na ich zdraví. Neviete im predísť, ale prostredníctvom pripoistenia vám ich pomôže naše poistenie zmierniť.

Provital Junior môže poskytnúť poistnú ochranu aj ďalším dvom spolupoisteným osobám. Môžu to byť rodičia, súrodenci alebo starí rodičia. Pre nich poistenie poskytuje tieto pripoistenia:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity alebo smrti – ak počas poistenia spolupoistená osoba zomrie alebo sa stane invalidnou, naša poisťovňa prevezme platenie poistného vrátane pripoistení na seba

Poistenie vám ponúka 4 balíky pripoistení pre dieťa s 15 % zľavou. Vyberte si podľa vašich finančných možností.

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

2 000 eur

1,22 eur

Trvalé následky úrazu (TNU)

2 000 eur

1,79 eur

Čas nevyhnutného liečenia (ČNL)

2 000 eur

12,50 eur

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

10 eur

9,18 eur

Spolu

 

24,69 eur

Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

5 000 eur

3,06 eur

Trvalé následky úrazu (TNU)

5 000 eur

4,46 eur

Čas nevyhnutného liečenia (ČNL)

2 000 eur

12,50 eur

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

20 eur

18,36 eur

Spolu

 

38,38 eur

Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

10 000 eur

6,12 eur

Trvalé následky úrazu (TNU)

10 000 eur

8,93 eur

Čas nevyhnutného liečenia (ČNL)

3 000 eur

18,74 eur

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

25 eur

22,95 eur

Spolu

 

56,74 eur

Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

10 000 eur

6,12 eur

Trvalé následky úrazu (TNU)

15 000 eur

13,39 eur

Čas nevyhnutného liečenia (ČNL)

5 000 eur

31,24 eur

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

25 eur

22,95 eur

Spolu

 

73,70 eur

K poisteniu Provital Junior vám teraz ponúkame balík asistenčných služieb ProDoctor len za 1 euro mesačne. Získate tak prístup k nadštandardnému poradenstvu v oblasti zdravia a telemedicínskym službám, ktoré nie sú poskytované v rámci verejného zdravotného poistenia. Balík služieb zahŕňa linku zdravia, konzultácie so slovenskými špecialistami, možnosť získať druhý lekársky názor od zahraničného špecialistu, diagnostický test potrebný na stanovenie personalizovanej onkologickej liečby, konzultácie v oblasti duševného zdravia, poradenstvo týkajúce sa COVID-19 a mnoho iného. Tento výnimočný benefit môžete využívať telefonicky, online a prostredníctvom mobilnej aplikácie myTeleDoc.

Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

Kedy poistné platiť?
Platby poistného si u nás môžete nastaviť podľa vašich predstáv a preferencií. Je len na vás, či budete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Počas poistného obdobia môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

V prípade platby inkasom z účtu, vám ponúkame zľavu z poistného, ak platíte mesačne, štvrťročne či polročne.

Ako poistné platiť?
Ideálne inkasom z účtu. Podrobnejšie údaje o možnostiach platieb a čísla bankových účtov nájdete tu.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr uhradiť.
Ak ste poistné zaplatili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

alebo elektronicky cez online formulár

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje poistený, oprávnená osoba alebo zákonný zástupca maloletého poisteného.

Kedy najneskôr je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť je potrebné oznámiť bezodkladne.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach