Profil spoločnosti

Pre všetko, na čom záleží

História KOMUNÁLNEJ poisťovne sa začala písať 19. októbra 1993, kedy bola založená zakladateľskou listinou. Svoju činnosť oficiálne zahájila 1. januára 1994 a za jej vznikom stála Prvá komunálna banka so zameraním na financovanie miest a obcí Slovenska. KOMUNÁLNA poisťovňa, ktorá sa v začiatkoch svojho vzniku sústreďovala na poisťovanie obecného majetku, svojou činnosťou vhodne doplnila finančné služby materskej spoločnosti. V pomerne rýchlom čase si vybudovala silné puto na komunálnu klientelu, ktorá dodnes tvorí jeden zo základných kameňov jej podnikania.

K výraznej zmene v spoločnosti došlo po akvizícii v roku 2001, kedy sa poisťovňa stala súčasťou silnej medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group (VIG), vedúcej spoločnosti v sektore poisťovníctva v strednej a východnej Európe. Skupina VIG má rating A+ so stabilným výhľadom od medzinárodne uznávanej ratingovej agentúry Standard & Poor's, čo znamená, že patrí k najlepšie hodnoteným spoločnostiam v indexe ATX Viedenskej burzy cenných papierov.

KOMUNÁLNA poisťovňa poskytuje svoje služby nielen komunálnej sfére, ale zabezpečuje tiež poistnú ochranu občanom a podnikateľským subjektom. Vo svojom portfóliu ponúka širokú škálu poistných produktov a službieb v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ako aj v oblasti poistenia podnikateľov a priemyslu.

Máme za sebou dlhú cestu. Našou ambíciou je byť rodinným poisťovateľom číslo jeden, to znamená komplexne chrániť všetko, čo je pre našich klientov dôležité. Tento cieľ sa nám darí realizovať prostredníctvom rozvinutej obchodnej siete so sídlami vo všetkých regiónoch Slovenska, ako aj s pomocou externých sprostredkovateľov poistenia. Zvyšovanie predpísaného poistného, dynamický medziročný nárast, zväčšujúci sa obchodný podiel na trhu deklarujú, že KOMUNÁLNA poisťovňa je odborník, v ktorého majú občania dôveru už 30 rokov.

5 dôvodov pre KOMUNÁLNU poisťovňu

  • Staráme sa o ľudí, obce a podnikateľov už 30 rokov.
  • Ponúkame širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia, ktoré vieme prispôsobiť na mieru klientovi.
  • Sme členom silnej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá je vedúcou spoločnosťou v sektore poisťovníctva v strednej a východnej Európe.
  • Disponujeme know-how jednej z najúspešnejších rakúskych poisťovní.
  • Máme zastúpenie obchodných miest po celom Slovensku.

Sledujte nás na sociálnych sieťach