Predzmluvná dokumentácia

Dokumenty s kľúčovými informáciami (KID)

6271 Investičné pripoistenie k Provital Junior, číslo KID: I_6271_20180323_3

6053 Provital Invest, číslo KID: 6053_20180323_4

5074 Kontiinvest - náhrada, číslo KID: 5074_20180323_3

6271 Provital Junior, číslo KID: 6271_20180701_3

6054 Provital Kapitál (dožitie s vrátením poistného v prípade smrti), číslo KID: 6054_1_2...

6054 Provital Kapitál (dožitie, smrť), číslo KID: 6054_2_20180701_3

6039 Školák, číslo KID: 6039_20180701_3

6811 Global Invest 2023, číslo KID: 6811_1a_20190115_1

6811 Global Invest 2023, číslo KID: 6811_1b_20190115_1

      Archív

 

Kľúčové informácie pre investorov (KIID)

Fidelity Funds - European Fund

Fidelity Funds - European High Yield Fund

Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine

Fidelity Funds - Global Property Fund

Fidelity Funds - Latin America Fund

Fidelity Funds - Pacific Fund

Amundi Funds II - China Equity

Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity

Amundi Funds II - Russian Equity

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond o.p.f.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Aktív, o.p.f.

 

Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)

K-škole_4801_20180223_1

Poistenie ŠKOLÁK (jednorazovo platené)_52_20180223_1

SKP_4802_20180223_1

Skupinové úrazové poistenie (bežne platené)_50_20180223_1

Úrazové poistenie (bežne platené)_4020_20180223_1

Úrazové poistenie (jednorazovo platené)_4120_20180223_1

Úrazové poistenie (jednorazovo platené)_51_20180223_1

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom_4022_20180223_1