Predzmluvná dokumentácia

Dokumenty s kľúčovými informáciami (KID)

6271 Investičné pripoistenie k Provital Junior, číslo KID: I_6271_20190301_4

6053 Provital Invest, číslo KID: 6053_20190301_5

5074 Kontiinvest - náhrada, číslo KID: 5074_20190301_4

6271 Provital Junior, číslo KID: 6271_20180701_3

6811 Global Invest 2023, číslo KID: 6811_2a_20190701_1

6811 Global Invest 2023, číslo KID: 6811_2b_20190701_1

4165 OPÚ MAX, číslo KID: 4165_20190301_1

6172 Projekt Istota (zhodnotenie 1,1% p.a.), číslo KID: 6172_1,1_20190301_1

6172 Projekt Istota (zhodnotenie 1,6% p.a.) , číslo KID: 6172_1,6_20190301_1

6172 Projekt Istota (zhodnotenie 2,1% p.a.) , číslo KID: 6172_2,1_20190301_1

6172 Projekt Istota (zhodnotenie 2,7% p.a.) , číslo KID: 6172_2,7_20190301_1

6064 Provital Kapitál (dožitie s vrátením poistného v prípade smrti) , číslo KID: 6064_1_20190301_1

6064 Provital Kapitál (dožitie, smrť) , číslo KID: 6064_2_20190301_1

6064 Investičné pripoistenie k Provital Kapitál , číslo KID: I_6064_20190301_1

      Archív

 

Kľúčové informácie pre investorov (KIID)

Fidelity Funds - European Fund

Fidelity Funds - European High Yield Fund

Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine

Fidelity Funds - Global Property Fund

Fidelity Funds - Latin America Fund

Fidelity Funds - Pacific Fund

Amundi Funds China Equity

Amundi Funds Asia Equity Concentrated 

Amundi Funds Russian Equity

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond o.p.f.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Aktív, o.p.f.

 

Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)

K-škole_4801_20190115_2

Poistenie ŠKOLÁK (jednorazovo platené)_52_20190115_2

SKP_4802_20190115_2

Skupinové úrazové poistenie (bežne platené)_50_20190115_2

Úrazové poistenie (bežne platené)_4020_20190115_2

Úrazové poistenie (jednorazovo platené)_4120_20190115_2

Úrazové poistenie (jednorazovo platené)_51_20190115_2

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom_4022_20190115_2

      Archív