Informácie o fondoch - archív

ISIN: LU1883867761
Typ fondu: akciový

Zameranie fondu:

Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v Rusku.

Oznámenie klientom investičného životného poistenia:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a s ňou spojené sankcie Európskej únie uložené Ruskej federácii, resp. jej predstaviteľom a podnikateľským subjektom, ako aj z dôvodu uzatvorenia Moskovskej burzy, si dovoľujeme informovať klientov, ktorí majú s našou spoločnosťou uzatvorené investičné životné poistenie, pri ktorom si v rámci investičnej stratégie vybrali investovanie do fondu Amundi Funds Russian Equity (ďalej len „Fond“), o dočasnom pozastavení výpočtu čistej hodnoty aktív (NAV) Fondu, o ktorom informovala správcovská spoločnosť Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (ďalej len „Správca“). Zároveň sa Správca rozhodol pozastaviť upisovanie a spätné odkupy Fondu. Správca aktualizuje informácie týkajúce sa situácie na Ukrajine a v Rusku vo vzťahu k Fondu na svojej internetovej stránke tu. Uvedené skutočnosti majú za následok nemožnosť výpočtu hodnoty účtu dotknutých klientov v časti vzťahujúcej sa k Fondu. Naša spoločnosť vzniknutú situáciu analyzuje a v dohľadnej dobe bude svojich dotknutých klientov informovať o možnostiach ďalšieho postupu.

Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

Sledujte nás na sociálnych sieťach