Informácie o fondoch - archív

ISIN: LU1883867761
Typ fondu: akciový

Zameranie fondu:

Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v Rusku.

Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:
Chcem vedieť viac

Sledujte nás na sociálnych sieťach