Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Komunalna poistovna, a.s. - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti Slavka Mihokova
Ing. Slávka Miklošová
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka

Komunalna poistovna, a.s. -  clenka predstavenstva
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
členka predstavenstva
Komunalna poistovna, a.s. - clen predstavenstva RNDr. Milan Fleischhacker
RNDr. Milan Fleischhacker
člen predstavenstva
Komunalna poistovna, a.s. - clenka predstavenstva Blanka Hatalova
Mgr. Blanka Hatalová
členka predstavenstva

Dozorná rada

Dr. Günter Geyer predseda
Dr. Judit Havasi podpredsedníčka
Mag. Christian Brandstetter člen
Ing. Milan Muška člen
Dkfm. Hans Raumauf člen
Dr. Peter Thirring člen
Ing. Jana Bibová člen
Mgr. Katarína Gáliková člen
Jana Gregorová člen