Orgány spoločnosti

Slávka Miklošová

Ing. Slávka Miklošová
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka

Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Profesionálnu kariéru v poisťovníctve so zameraním na ekonomiku a controlling začala v roku 1999. V oblasti controllingu pracovala aj po príchode do skupiny Vienna Insurance Group v roku 2007.

V rokoch 2013 až 2016 riadila controllingové tímy v spoločnostiach KOOPERATIVA, KOMUNÁLNA poisťovňa a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. V roku 2016 bola menovaná za členku predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.


Zuzana Mihokova

JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
členka predstavenstva

Milan Fleischhacker

RNDr. Milan Fleischhacker
člen predstavenstva

Mag. Ulrich Prangl

Mag. Ulrich Prangl
člen predstavenstva

Igor Saxa

Ing. Igor Saxa
člen predstavenstva

Dozorná rada
Hartwig Georg Löger predseda
Gábor Lehel podpredseda
Dr. Peter Thirring člen
Mag. Christian Brandstetter člen
Ing. Zuzana Špačeková člen
Mgr. Magdaléna Adamová člen
Ing. Jana Bibová člen

Sledujte nás na sociálnych sieťach