Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Komunalna poistovna, a.s. - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti Slavka Mihokova
Ing. Slávka Miklošová
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka

Komunalna poistovna, a.s. -  clenka predstavenstva
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
členka predstavenstva
Komunalna poistovna, a.s. - clen predstavenstva RNDr. Milan Fleischhacker
RNDr. Milan Fleischhacker
člen predstavenstva
Komunalna poistovna, a.s. - clenka predstavenstva Blanka Hatalova
Mgr. Blanka Hatalová
členka predstavenstva
Komunalna poistovna, a.s. - clen predstavenstva Ing. Peter Polakovic
Ing. Peter Polakovič
člen predstavenstva

Dozorná rada

Dr. Peter Thirring predseda
Dr. Judit Havasi podpredsedníčka
Mag. Christian Brandstetter člen
Ing. Milan Muška člen
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber člen
DI. Doris Wendler člen
Mgr. Magdaléna Adamová člen
Ing. Jana Bibová člen
Mgr. Katarína Gáliková člen