Tlačové správy

17.07.2018
Živelných katastrof pribúda, rastú aj nimi spôsobené škody

Klimatické zmeny majú na svedomí rôzne živelné katastrofy. Na Slovensku sa prejavujú stúpajúcim počtom povodní, a to najmä počas letných mesiacov. V roku 2017 vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ...


19.06.2018
Škody z vlámaní sa zdvojnásobili

Viac ako pätina z minuloročných 25-tisíc prípadov majetkovej trestnej činnosti bola zavinená krádežou vlámaním. Následkom tejto kriminality došlo medziročne k nárastu sumy vyplatenej z poistenia domác ...


11.06.2018
Najviac školských úrazov eviduje Žilinský samosprávny kraj

Každý školský deň dôjde v priemere k ôsmym registrovaným školským úrazom detí. Najviac ich bolo v minulom školskom roku v Žilinskom samosprávnom kraji. Vyplýva to z údajov Centra vedecko-technických i ...


30.05.2018
Už po tretíkrát boli na Slovensku ocenené obce a mestá, ktoré sa môžu tešiť z označe ...

Ocenenie KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM za rok 2017 bolo udelené mestu Spišská Belá a obci Heľpa.


15.05.2018
Za poistenie nehnuteľnosti či domácnosti neplaťte zbytočne veľa, ale ani málo

Vďaka modernizáciám a rekonštrukciám domov a bytov stúpa aj hodnota starších nehnuteľností. Spolu s cenami príbytkov rastú aj sumy vyplateného poistného plnenia z poistenia nehnuteľností a domácností. ...


Sledujte nás na sociálnych sieťach