Aby boli vaše Vianoce naozaj šťastné a veselé: počas sviatkov nezabúdajte ani na bezpečnosť

13.12.2019

"Obdobie vianočných sviatkov sa pre mnohých spája s obdarovávaním, návštevami blízkych alebo chutným jedlom a rozsvieteným stromčekom."

Obdobie vianočných sviatkov sa pre mnohých spája s obdarovávaním, návštevami blízkych alebo chutným jedlom a rozsvieteným stromčekom. Ani počas týchto dní však netreba zabúdať na bezpečnosť. Ohroziť vás môže nielen vykradnutie bytu počas vianočnej lyžovačky, ale aj nesprávna manipulácia s vianočným osvetlením.

Ako najlepšie ochrániť svoju domácnosť pred škodami na majetku? Tu sú štyri rady, na ktoré by ste mali vždy pamätať:

  1. Nikdy neodchádzajte z miestnosti, kde horia sviečky – na adventnom venci alebo pre spríjemnenie atmosféry. Aj malá nepozornosť môže spôsobiť požiar. Najmä ak sa k nej pridá ihličie alebo iný ľahko horľavý materiál, ktorý sa v domácnosti bežne nachádza.
  2. Nezabúdajte na používanie vianočného osvetlenia odporúčané výrobcom. Vždy skontrolujte, aby osvetlenie na stromčeku alebo na dekoráciu v domácnosti nenieslo známky poškodenia (viditeľné trhliny, odhalené káble alebo inak porušené elektrické vedenie). Ani takéto svetielka by ste nemali nechávať dlhodobo bez dozoru.
  3. Pamätajte aj na vždy uzamknutú domácnosť v čase vašej neprítomnosti.
  4. Vhodným spôsobom, ako sa postarať o bezpečnosť vášho bývania, je poistenie nehnuteľnosti. Poistenie ProDomo od KOMUNÁLNEJ poisťovne pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré vašej nehnuteľnosti hrozia. Chráni ju pred škodami spôsobenými prírodnými živlami (požiar, víchrica, krupobitie, pád stromov, povodeň, ťarcha snehu či priamy úder blesku), ale aj krádežou, vandalizmom a ďalšími rizikami. ProDomo poskytuje tiež poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti. Pre úplnú bezpečnosť vašej domácnosti je vhodné uzatvoriť aj poistenie domácnosti, ktoré rozšíri poistné krytie na hnuteľné veci v domácnosti. Takto sa postaráte o maximálne krytie možných poistných udalostí, ktoré sa spájajú aj s vianočným obdobím.

Okrem nehôd v domácnosti by ste si mali dávať pozor aj na cennosti. Počas predvianočného obdobia totiž rastie množstvo vreckových krádeží. Prezídium policajného zboru odporúča tri základné pravidlá, vďaka ktorým sa môžete ochrániť pred vreckovými krádežami:

  1. Peňaženku noste vo vnútornom vrecku bundy či kabáta.
  2. Kabelky a tašky cez plece noste pri tele a na dohľad a dotyk majiteľa.
  3. Uprednostňujte platobné karty bez možnosti zistenia PIN kódu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach