Social Active Day – Dni sociálnych aktivít

Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči komunitám, v ktorých žijeme a pracujeme. Chceme pomáhať slabším, rozveseliť smutných a spríjemniť deň osamelým. Aj preto každoročne v predvianočnom období navštívime viac ako 1 000 obyvateľov detských domovoch a domov sociálnych služieb. Okrem darčekov sa snažíme deti i seniorov potešiť aj spoločným programom.

Naše sociálne aktivity sme v roku 2018 rozšírili o projekt Športový deň v materských školách. Počas neho pripravujeme športovo-zábavný program pre deti a pomáhame pri revitalizácii areálov škôlok vo všetkých krajoch Slovenska.

Projekt Deň sociálnych aktivít odštartoval v roku 2011 vo Viedni ako iniciatíva zamestnancov našej materskej skupiny Vienna Insurance Group. Postupne sa zapojilo viac ako 40 našich sesterských pobočiek v 20 európskych krajinách.

Sledujte nás na sociálnych sieťach