Social Active Day

KOMUNÁLNA poisťovňa si uvedomuje svoju zodpovednosť voči znevýhodneným skupinám našich spoluobčanov. Chceme pomáhať slabším, rozveseliť smutných a spríjemniť deň osamelým. Zaviedli sme preto tradíciu a každoročne v rámci tzv. Dní sociálnych aktivít navštívia naši zamestnanci viac ako 1 000 obyvateľov v detských domovoch a domov sociálnych služieb. Organizujeme to zvyčajne v predvianočnom období, kedy potešíme deti a seniorov programom a darčekmi.

Naše sociálne aktivity sme v roku 2018 rozšírili o nový projekt Športový deň v materských školách. Počas neho sme pripravili športovo-zábavný program pre deti a pomáhali pri revitalizácii areálov škôlok vo všetkých krajoch Slovenska.