Útoky vandalov dokonca aj na cintorínoch

16.10.2019

"Ničenie náhrobných kameňov a hrobov, ale aj krádeže krížov, sôch, svietnikov či kvetov – to sú časté prejavy výtržníctva na cintorínoch."

Ničenie náhrobných kameňov a hrobov, ale aj krádeže krížov, sôch, svietnikov či kvetov – to sú časté prejavy výtržníctva na cintorínoch. Podľa správcov cintorínov dokážu vandali ukradnúť dokonca mramorovú či žulovú náhrobnú platňu. Štatistiky Policajného zboru SR zaznamenali od začiatku tohto roka 37 prípadov zaradených v kategórii Ostatné kriminálne trestné činy, medzi ktoré patria aj vandalské útoky na cintorínoch. Celkové škody boli vyčíslené na viac ako 18 000 eur.

V prípade poškodenia náhrobného pomníka alebo jeho súčastí odporúčajú odborníci obrátiť sa okamžite na správcu cintorína. „Dôležité je oznámiť aj drobnú krádež. Správca by mal následne prijať opatrenia na lepšiu ochranu cintorína,“ zdôraznil Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne. Ak dôjde k väčšej škode, napríklad ak vandali prevrátili mramorové či žulové pomníky, povytrhávali kamenné vázy alebo rozbili sklené tabule, je potrebné obrátiť sa priamo na políciu. Takýto skutok môže byť klasifikovaný ako trestný čin hanobenie miesta posledného odpočinku, za čo hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na dva roky.

Rozsah škôd po vandalskom útoku sa môže vyšplhať až na tisíce eur. Napríklad v septembri poškodil dvadsaťštyriročný muž na cintoríne v Hlohovci dvanásť hrobiek a sochy z roku 1895. Na hrobkách poškodil vstupné dvere, vo vnútri porozbíjal sklené svietniky, ničil kvety, rozhadzoval kahance. Celkovo spôsobil škody za takmer 2 500 eur. „Predovšetkým kvôli výške škody, ktorá v prípade vandalizmu hrozí, odporúčame našim klientom uzavrieť poistenie náhrobného pomníka. Ide o pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti či domácnosti a kryje poškodenia náhrobného kameňa, pomníkovej dosky a doplnkovej architektúry – teda krížov, sôch, váz a svietnikov pevne spojených s pomníkom. Dôležité je, že kryje jednak poškodenia spôsobené vandalmi, resp. zlodejmi, ale aj poškodenia spôsobené živelnými pohromami – napríklad prudkým vetrom, krupobitím, zosuvom pôdy a podobne,“ povedal D. Zemánek.

Ceny za náhrobné pomníky sa aktuálne pohybujú v prípade celožulového jednohrobu od 800 eur vyššie, žulového dvojhrobu od 1 000 eur a urnové pomníky môžu stáť aj viac ako 500 eur. Náklady na úpravu hrobového miesta po živelnej katastrofe alebo útoku vandala sa teda môžu vyšplhať až do trojciferných súm. Pozostalí sa môžu pred výdavkami chrániť poistením, ktorého cena závisí od hodnoty náhrobného pomníka. „Naši poistní poradcovia odporučia klientom primeranú úroveň poistenia vzhľadom k hodnote náhrobného pomníka. Ak dôjde k jeho poškodeniu alebo zničeniu – a je jedno či vandalmi alebo živelnou pohromou – škodu uhradí poisťovňa,“ uzavrel D. Zemánek. Poistní poradcovia KOMUNÁLNEJ poisťovne sú klientom k dispozícii na obchodných miestach poisťovne po celom Slovensku. Záujemcovia však môžu svoje otázky týkajúce sa poistenia položiť aj prostredníctvom online sekcie Napíšte nám, telefonicky na bezplatnom čísle 0800 112 222 alebo cez profil poisťovne na Facebooku.

Sledujte nás na sociálnych sieťach