Výročné správy

Vo výročných správach predkladáme informácie o našej stratégii, hospodárení a výsledkoch za uplynulý rok.

Výročná správa 2023 (SK) pdf (6,27 MB)

Výročná správa 2023 (EN) pdf (5,85 MB)

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2023 pdf (1,86 MB)

Výročná správa 2022 (SK) pdf (2,16 MB)

Výročná správa 2022 (EN) pdf (5,03 MB)

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2022 pdf (1,92 MB)

Výročná správa 2021 (SK) pdf (2,38 MB)

Výročná správa 2021 (EN) pdf (2,36 MB)

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2021 pdf (4,07 MB)

Výročná správa 2020 (SK) pdf (4,02 MB)

Výročná správa 2020 (EN) pdf (3,92 MB)

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2020 pdf (2,54 MB)

Výročná správa 2019 (SK) pdf (6,41 MB)

Výročná správa 2019 (EN) pdf (6,17 MB)

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2019 pdf (2,68 MB)

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2018 pdf (2,79 MB)

Výročná správa 2018 (SK,EN) pdf (10,3 MB)

Správa o solvenstvosti a finančnom stave k 31. 12. 2017 pdf (1,28 MB)

Výročná správa 2017 (SK,EN) pdf (15,5 MB)

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2016 pdf (1,01 MB)

Výročná správa 2016 (SK,EN) pdf (6,64 MB)

Výročná správa 2015 (SK,EN) pdf (8,7 MB)

Výročná správa 2014 (SK,EN) pdf (7,1 MB)

Výročná správa 2013 (SK,EN) pdf (2,44 MB)

Výročná správa 2012 (SK,EN) pdf (5,29 MB)

Výročná správa 2011 (SK,EN) pdf (77,4 MB)

Výročná správa 2010 (SK,EN) pdf (5,2 MB)

Výročná správa 2009 (SK,EN) pdf (5,1 MB)

Výročná správa 2008 (SK,EN) pdf (4,6 MB)

Výročná správa 2007 (SK,EN) pdf (2,9 MB)

Výročná správa 2006 (SK) pdf (1,8 MB)

Výročná správa 2006 (EN) pdf (1,9 MB)

Výročná správa 2005 (SK,EN) pdf (3,3 MB)

Výročná správa 2004 (SK,EN) pdf (2,8 MB)

Výročná správa 2003 (SK,EN) pdf (1,1 MB)

Výročná správa 2002 (SK,EN) pdf (2,9 MB)

Výročná správa 2001 EN pdf (1,7 MB)

Výročná správa 2001 SK pdf (1,7 MB)

 

Výročné správy spoločnosti KONTINUITA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Výročná správa 2008 (SK,EN) pdf (4 MB)

Výročná správa 2007 (SK,EN) pdf (2 MB)

Výročná správa 2006 (SK,EN) pdf (3 MB)

Výročná správa 2005 (SK,EN) pdf (2,4 MB)

Výročná správa 2004 (SK,EN) pdf (2,8 MB)

Účtovná uzávierka 2004 (SK,EN) pdf (2,8 MB)

Výročná správa 2003 (SK,EN) pdf (2,3 MB)

Účtovná uzávierka 2003 (SK,EN) pdf (721 kB)

Sledujte nás na sociálnych sieťach