Výročné správy

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2018 (pdf 2,79 MB)

Výročná správa 2018 (SK,EN) (pdf 10,3 MB) 

Správa o solvenstvosti a finančnom stave k 31. 12. 2017 (pdf 1,28 MB)

Výročná správa 2017 (SK,EN) (pdf 15,5 MB) 

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2016 (pdf 1,01 MB)

Výročná správa 2016 (SK,EN) (pdf 6,64 MB)

Výročná správa 2015 (SK,EN) (pdf 8,7 MB)

Výročná správa 2014 (SK,EN) (pdf 7,1 MB)

Výročná správa 2013 (SK,EN) (pdf 2,44 MB)

Výročná správa 2012 (SK,EN) (pdf 5,29 MB)

Výročná správa 2011 (SK,EN) (pdf 77,4 MB)

Výročná správa 2010 (SK,EN) (pdf 5,2 MB)

Výročná správa 2009 (SK,EN) (pdf 5,1 MB)

Výročná správa 2008 (SK,EN) (pdf 4,6 MB)

Výročná správa 2007 (SK,EN) (pdf 2,9 MB)

Výročná správa 2006 (SK) (pdf 1,8 MB)

Výročná správa 2006 (EN) (pdf 1,9 MB)

Výročná správa 2005 (SK,EN) (pdf 3,3 MB)

Výročná správa 2004 (SK,EN) (pdf 2,8 MB)

Výročná správa 2003 (SK,EN) (pdf 1,1 MB)

Výročná správa 2002 (SK,EN) (pdf 2,9 MB)

Výročná správa 2001 EN (pdf 1,7 MB)

Výročná správa 2001 SK (pdf 1,7 MB)


Výročné správy spoločnosti KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Výročná správa 2008 (SK,EN) (pdf 4 MB)

Výročná správa 2007 (SK,EN) (pdf 2 MB)

Výročná správa 2006 (SK,EN) (pdf 3 MB)

Výročná správa 2005 (SK,EN) (pdf 2,4 MB)

Výročná správa 2004 (SK,EN) (pdf 2,8 MB)

Účtovná uzávierka 2004 (SK,EN) (pdf 2,8 MB)

Výročná správa 2003 (SK,EN) (pdf 2,3 MB)

Účtovná uzávierka 2003 (SK,EN) (pdf 721 kB)