Chystáte sa cez Vianoce do hôr? Tipy ako sa zabezpečiť

18.12.2017

"Okrem úrazov na svahoch najčastejšie rekreantom znepríjemňovali dovolenky krádeže. Z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne vyplýva, že náklady s nimi a úrazmi spojené sa počas minulej sezóny len na Slovensku pohybovali v tisíckach eur."

Horská záchranná služba musela počas minuloročnej zimnej sezóny zasahovať na lyžiarskych zjazdovkách na Slovensku celkovo 1 659-krát. Okrem úrazov na svahoch najčastejšie rekreantom znepríjemňovali dovolenky krádeže. Z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne vyplýva, že náklady s nimi a úrazmi spojené sa počas minulej sezóny len na Slovensku pohybovali v tisíckach eur. Výdavky za úrazy v zahraničí bývajú ešte vyššie. Na Slovensku a v krajinách Európskej únie sú niektoré náklady hradené z bežného zdravotného poistenia, za iné musíte platiť alebo ich hradiť z komerčného poistenia. Viete, akú zdravotnú starostlivosť máte garantovanú zo všeobecného zdravotného poistenia a na čo je už potrebné uzavrieť poistku? Prinášame vám stručný prehľad.

Lyžovačka na Slovensku
Ak sa stane úraz počas dovolenky na Slovensku, liečebné náklady sú hradené z povinného zdravotného poistenia zraneného. Situácia sa však komplikuje v prípade spôsobenia ujmy na zdraví niekomu inému alebo straty lyží či batožiny. Tieto, ale aj ďalšie riziká – napríklad trvalé následky, smrť následkom úrazu, storno zájazdu, zásah Horskej záchrannej služby (HZS) či zodpovednosť za škodu ? sú kryté z tuzemského cestovného poistenia.

Len v minulej zimnej sezóne absolvovala HZS viac ako 2 400 výjazdov. Z toho 1 659-krát zasahovala na lyžiarskych zjazdovkách, čo je takmer 70 % z výjazdov. V prípade, že sa turisti plánujú zdržiavať iba na zjazdovkách, povinnosť zabezpečiť potrebnú prvú pomoc vrátane zásahu Horskej služby má prevádzkovateľ lyžiarskej trate a lanoviek. Poistenie do hôr je potrebné vtedy, ak turisti plánujú napr. skialpinizmus. Zahŕňa totiž hľadanie osôb v horských oblastiach, vyslobodzovanie, prepravu zachraňovanej osoby a v najtragickejších prípadoch aj prepravu telesných pozostatkov.

Lyžovačka v zahraničí
V prípade zranenia v krajinách Európskej únie je prvá pomoc hradená na základe Európskeho preukazu. Spoliehať sa len naň sa však nemusí vyplatiť. Náklady za liečbu v zahraničí sú totiž v rámci Európskeho preukazu hradené výlučne v štátnom zariadení a len do výšky, v akej by ošetrenie stálo u nás. Zvyšok si klient musí hradiť sám, rovnako ako náklady za ošetrenie v súkromnom zdravotníckom zariadení. „Naši klienti preferujú v prípade nutnosti ošetrenia poskytnutie služieb súkromnými zdravotníckymi zariadenia pred verejným,“ hovorí Blanka Hatalová, členka predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne. Doplatky za niektoré zákroky v zahraničí sa pritom môžu pohybovať od stoviek po tisícky eur. „Predovšetkým v obľúbených destináciách lyžiarov zo Slovenska – v Rakúsku, Taliansku či Francúzsku môžu ošetrenia drobných zranení, akými sú napríklad odreniny či pomliaždenia, stáť od 80 do 120 eur, deň hospitalizácie až 700 eur,“ konštatuje B. Hatalová.

Cestovné komerčné poistenie preplatí náklady za liečbu v plnej sume u štátneho, ale aj súkromného lekára. Základný balík krátkodobého cestovného poistenia do zahraničia kryje aj pobyt v nemocnici, nutnú operáciu, lieky kúpené na lekársky predpis či zubné ošetrenie. Vo výnimočných prípadoch uhradí základný balík aj cestu na návštevu chorého, predĺženie pobytu kvôli hospitalizácií alebo ubytovanie pre poisteného aj pre jedného rodinného príslušníka.

Výluky z poistenia
Poisťovňa zamietne poistné plnenie v prípade, ak si poistený úraz spôsobil úmyselne, resp. k nemu došlo pri páchaní alebo pokuse o trestný čin, v dôsledku požitia alkoholu, drog, liekov, neoprávneným manipulovaním s horľavými alebo výbušnými materiálmi. K zamietnutiu poistného plnenia dochádza aj vtedy, ak sa klientovi stal úraz v dôsledku adrenalínového športu či inej rizikovej aktivite a nemal v zmluve dojednané príslušné pripoistenie.

3 kroky ako postupovať v prípade úrazu

  1. Po úraze v prvom rade vyhľadať lekársku pomoc a liečiť sa podľa pokynov lekára.
  2. Ošetrujúcemu lekárovi predložiť asistenčnú kartu vydanú poisťovňou pri uzatvorení zmluvy.
  3. Najneskôr do 30 dní písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni a predložiť všetky doklady ? hlavne lekársku správu s uvedením diagnózy, zoznam vykonaných lekárskych výkonov, originálny účet za ošetrenie či pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za prevoz. Všetky tieto dokumenty sú potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia komerčnej poisťovni. Ak okolnosti, za ktorých došlo k úrazu vyšetrovala polícia, treba predložiť aj policajnú správu.

Čo hradí bežné zdravotné poistenie a na čo je potrebná poistka?

Zdroj: KOMUNÁLNA poisťovňa

Sledujte nás na sociálnych sieťach