Už po tretíkrát boli na Slovensku ocenené obce a mestá, ktoré sa môžu tešiť z označenia KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM

30.05.2018

"Ocenenie KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM za rok 2017 bolo udelené mestu Spišská Belá a obci Heľpa."

Ocenenie KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM za rok 2017 bolo udelené mestu Spišská Belá a obci Heľpa. Udeľuje sa samosprávam, ktoré v predchádzajúcom roku systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do verejného života. Slávnostné vyhlásenie ocenených sa aj tento rok uskutočnilo počas galavečera na sneme Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré je spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a KOMUNÁLNOU poisťovňou partnerom programu.

Cieľom programu KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM je budovanie takých komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite. „Komunita, ktorá je skutočne priateľská deťom a mladým ľuďom sa snaží deti a mladých ľudí nielen počúvať, ale aj skutočne vypočuť a spoločne s nimi hľadá riešenia na naplnenie ich potrieb,“ povedal Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

KOMUNÁLNA poisťovňa si osvojila program už na samom začiatku. „Podporujeme iniciatívu Nadácie pre deti Slovenska, ktorá sa podieľa na rozvíjaní detí a mladých ľudí formou zapájania sa do komunálneho života. Každé dieťa je iné a potrebuje priestor na prejavenie vlastnej originality. Ale na to potrebuje, aby si ho niekto vypočul. Práve nadácia vytvorila prostriedky ako v deťoch nájsť ich jedinečnosť a snaží sa ich rozvíjať a posúvať. Tento model je nám sympatický a hodný podpory,“ uviedla Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva KOMUNÁLNEJ poisťovne.

„Skúsenosti a poznatky úspešných európskych miest nám ukazujú, aký dôležitý je ľudský rozmer rozvojového snaženia miest budujúcich modernú a progresívnu komunitu. Nemalo by to byť len o technických riešeniach a modernizácii, ale aj o podpore najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Podpora detí a mládeže má aj v tomto duchu nesporne veľkú perspektívu, je vzorom a výzvou aj pre slovenské mestá a obce, ktoré by mali svojim mladým ľuďom venovať väčšiu pozornosť“, povedal Štefan Bieľak, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.

Ocenenie KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM za rok 2017 bolo udelené obci Heľpa, ktorá dokázala spojiť rozličných aktérov v komunite a nájsť efektívne riešenia ako reagovať na potreby detí a mladých ľudí vo svojom každodennom fungovaní aj v obmedzených podmienkach menšej samosprávy a mestu Spišská Belá, ktoré reálne zapája deti a mladých ľudí do komunitných aktivít, vytvorilo pozíciu pracovníka s deťmi a mládežou ako dôležitý prvok pre systematickú prácu v tejto oblasti a zriadilo moderný mládežnícky klub Face. Ocenení okrem titulu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017 získali aj finančnú odmenu v hodnote 3 000 eur na ďalší rozvoj.

„Veríme, že ocenení a ich aktivity spolu s deťmi a mladými ľuďmi budú dobrým príkladom pre ostatné obce a mestá na Slovensku ako prispievať ku kvalite života detí a mladých ľudí v samospráve, ktoré sa opäť o rok budú môcť uchádzať o toto ocenenie,“ dodal Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska.

Viac informácií: www.codetipotrebuju.sk, www.nds.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach