Ako sa poistiť pre prípad choroby alebo úrazu v zahraničí

Európsky preukaz zdravotného poistenia vám v rámci EÚ garantuje len prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Nemožno ho však považovať za náhradu cestovného poistenia, ktoré poskytuje oveľa komplexnejšiu ochranu a asistenčné služby. Pri cestách do zahraničia preto odporúčame cestovné poistenie ProTravel.

Sledujte VIDEO

Sledujte nás na sociálnych sieťach