Ako sa poistiť pre prípad požiaru

Riziko požiaru je zahrnuté už v základnom krytí poistenia nehnuteľnosti a domácnosti v produkte ProDomo. Popri poistení hlavnej nehnuteľnosti poistka automaticky kryje do stanoveného limitu aj škody, ktoré by vznikli na vedľajších a ostatných stavbách, ako sú garáž, kôlňa alebo altánok.

Sledujte VIDEO

Sledujte nás na sociálnych sieťach