Na poistnej sume záleží

Bola to zrejme vaša najväčšia finančná investícia v živote. Tiež je vysoko pravdepodobné, že za posledných niekoľko rokov jej hodnota narástla o desiatky percent. Na mieste je preto otázka: Kedy ste si naposledy aktualizovali poistnú zmluvu na vašu nehnuteľnosť?

Podľa niektorých odhadov je na Slovensku približne 40 % domov a bytov bez adekvátneho poistenia. Buď nie sú poistené vôbec, alebo poistná suma, dohodnutá často pred desiatkami rokov, už nereflektuje aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti. Veríme, že tá vaša medzi ne nepatrí, no napriek tomu odporúčame aktualizáciu poistenia. Ak totiž máte nové ProDomo, stačí tak urobiť raz a hodnotu vašej nehnuteľnosti postrážime aj v ďalších rokoch za vás.

O tom, ako chráni hodnotu vášho domova poistenie nehnuteľnosti ProDomo s automatickou indexáciou, hovoríme s Dušanom Zemánkom, riaditeľom úseku neživotného poistenia.

Vypočujte si PODCAST

Sledujte VIDEO

Sledujte nás na sociálnych sieťach