Pokryje poistka náklady na vysokoškolské štúdium?

Poplatky za vysokoškolské štúdium predstavujú pre mnohých rodičov nezanedbateľnú finančnú záťaž. Odpoveďou na takéto situácie je komplexné životné poistenie detí a mládeže Provital Junior, vďaka ktorému zabezpečíte vášmu dieťaťu poistnú ochranu a zároveň vytvoríte finančnú rezervu pre jeho budúce potreby.

Sledujte VIDEO

Sledujte nás na sociálnych sieťach